Úřední deska - Stav k 26.02.2020 1 - 25 z 270  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 89, Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 MHMP 241446/2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
25.02.2020 02.04.2020 vyhlaska_VP_bez_SEA_zkracene.pdf (287,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 101, Výběrové řízení - pracovník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví UMCP14/20/08974 101 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
25.02.2020 24.03.2020 101_Vyberove_rizeni_-_socialni_pracovnik_-_pracovnice_odboru_socialnich_veci_a_zdravotnictvi.pdf (609,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 102, Výběrové řízení - referent/ka sociálních věcí a zdravotnictví - OSPOD UMCP14/20/08978 102 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
25.02.2020 24.03.2020 102_Vyberove_rizeni_-_referent_-_referentka_odboru_socialnich_veci_a_zdravotnictvi_-_OSPOD.pdf (616,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Šimanovská a Za školou UMCP14/20/09046 104 JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
25.02.2020 10.03.2020 Za_Skolou_725.pdf (117,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 105, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Dygrýnova UMCP14/20/09252 105 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
25.02.2020 12.03.2020 105_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Dygrynova.pdf (579,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 106, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Borská UMCP14/20/09258 106 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
25.02.2020 12.03.2020 106_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Borska.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 107, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Generála Janouška UMCP14/20/09272 107 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
25.02.2020 12.03.2020 107_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Generala_Janouska.pdf (1,2 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 108, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Medlovská UMCP14/20/09257 108 AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
25.02.2020 24.03.2020 Pavlina250220120331.pdf (303,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 98, 1. rozpočtové opatření MČ Praha 14 na rok 2020 UMCP14/20/08828 98 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
24.02.2020 04.07.2021 98_1._rozpoctove_opatreni_MC_Praha_14_na_rok_2020.pdf (576,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 99, Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Hodějovská a Za Rokytkou UMCP14/20/08833 99 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
24.02.2020 11.03.2020 99_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Hodejovska_a_Za_Rokytkou.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 100, Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu v ul. Vajgarská UMCP14/20/08842 100 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
24.02.2020 11.03.2020 100_Verejna_vyhlaska_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Vajgarska.pdf (1,6 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 103, Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921 UMCP14/20/09006 103 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
24.02.2020 14.03.2020 103_Konkursni_rizeni_na_vedouci_pracovni_misto_reditele_Materska_skola_Praha_10_Chmelova_8-2921.pdf (636,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 88, Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 - Z 3164 /12 MHMP 204532/2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
21.02.2020 31.03.2020 VP_3164_vyhlaska.pdf (286,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 96, Výběrové řízení - Pracovník v oddělení přestupků odboru právních a kontrolních činností UMCP14/20/08692 96 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
21.02.2020 17.03.2020 96_Vyberove_rizeni_-_Pracovnik_v_oddeleni_prestupku_odboru_pravnich_a_kontrolnich_cinnosti_.pdf (473,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 97, Výběrové řízení - Vedoucí odboru Kanceláře starosty UMCP14/20/08693 97 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
21.02.2020 10.03.2020 97_Vyberove_rizeni_-_Vedouci_odboru_Kancelare_starosty.pdf (675,1 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 92, Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z3148/12,Z3158/12 a Z3183/12 UMCP14/20/08619 92 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
20.02.2020 01.04.2020 92_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_vlny_12_-_Z_3148_-_12_Z_3158_-_12_Z_3183_-_12.pdf (962,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 93, Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12 Z 3129/12 atd. UMCP14/20/08620 93 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
20.02.2020 10.04.2020 93_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_spolecnem_jednani_a_vystaveni_navrhu_zmen_vlny_12_Z_3129_-_12_Z_3130_-_12_Z_3134_-_12_atd..pdf (1,0 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 94, Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z3175/12 UMCP14/20/08621 94 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
20.02.2020 09.04.2020 94_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_spolecnem_jednani_a_vystaveni_navrhu_zmeny_vlny_12_Z_3175_-_12.pdf (929,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 95, Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12 UMCP14/20/08623 95 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
20.02.2020 09.04.2020 95_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_spolecnem_jednani_a_vystaveni_navrhu_zmeny_vlny_12_Z_3131_-_12.pdf (931,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 87, Záměr na směnu pozemků zapsaných na LV 2003 a 6383, k. ú. Černý Most UMCP14/20/08202 87 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
19.02.2020 06.03.2020 87_Zamer_na_smenu_pozemku_zapsanych_na_LV_2003_a_6383_k._u._Cerny_Most.pdf (343,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 90, Usnesení - dražební vyhláška č.j. 067 EX 4752/17-25 067 EX 4752/17 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
19.02.2020 03.04.2020 CUP1634-EX_475217-25_DTR20200218_4594469098591293568.pdf (87,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 91, Usnesení - dražební vyhláška č.j. 067 EX 6176/19-31 067 EX 6176/19 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
19.02.2020 03.04.2020 CUP1634-EX_617619-31_DTR20200219_1672632132074744941.pdf (87,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 86, Usnesení - dražební vyhláška č.j. 143 EX 00124/10-270 MCP09/008749/2020/OOS/Peck Městská část Praha 9, IČ:00063894
DS: nddbppc, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
Městská část Praha 9, IČ:00063894
DS: nddbppc, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
18.02.2020 25.03.2020 008749.pdf (318,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 84, Oznámení o zahájení řízení - Park u Čeňku III.etapa - komunikace, k.ú. Dolní Počernice UMCP14/20/07859 84 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
17.02.2020 04.03.2020 84_Oznameni_o_zahajeni_rizeni_-_Park_u_Cenku_III._etapa_-_komunikace_k.u._Dolni_Pocernice_Praha_9.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 85, Usnesení - oprava zřejmých nesprávností - stavba č.40297 TV Hloubětín, Mochovská I., etapa 0007 UMCP14/20/07864 85 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
17.02.2020 04.03.2020 85_Usneseni_-_oprava_zrejmych_nespravnosti_-_stavba_c._40297_TV_Hloubetin_etapa_0007_-_Mochovska_I._Praha_9.pdf (884,2 kB)
 1 - 25 z 270