Úřední deska - Stav k 24.07.2019 1 - 25 z 242  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa Výběrové řízení - vedoucí technického oddělení odboru hospodářské správy UMCP14/19/31007 408 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
24.07.2019 22.08.2019 408_Vyberove_rizeni_-_vedouci_technickeho_oddeleni_odboru_hospodarske_spravy.pdf (601,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení v oboru zubní lékařství UMCP14/19/31008 409 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
24.07.2019 04.09.2019 409_Vyberove_rizeni_v_oboru_zubni_lekarstvi.pdf (254,1 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení v oboru praktické lékařství pro děti a dorost UMCP14/19/31009 410 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
24.07.2019 04.09.2019 410_Vyberove_rizeni_v_oboru_prakticke_lekarstvi_pro_deti_a_dorost.pdf (257,8 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení v oboru dětská a dorostová psychiatrie UMCP14/19/30609 405 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
23.07.2019 03.09.2019 405_Vyberove_rizeni_v_oboru_detska_a_dorostova_psychiatrie.pdf (256,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství Konkursní řízení na místo ředitele Mateřské školy, U Hostavického potoka 803/71, Praha 9 UMCP14/19/30746 406 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
23.07.2019 14.09.2019 406_Konkursni_rizeni_na_misto_reditele_MS_v_Praze_9_-_Hostavice_U_Hostavickeho_potoka_803_Praha_9.pdf (377,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu Oznámení - zahájení společného řízení - Zateplení fasády a přístavba lodžií, Poděbradská 578, Praha UMCP14/19/30952 407 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
23.07.2019 08.08.2019 407_Oznameni_-_zahajeni_spolecneho_rizeni_-_Zatepleni_fasady_a_pristavba_lodzii_bytoveho_domu_Podebradska_578_Praha_9_-_Hloubetin.pdf (1,1 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky Usnesení - Dražební vyhláška Č.j. 139EX 04763/13-108 MCP09/034622/2019/OOS/Peck Městská část Praha 9, IČ:00063894
DS: nddbppc, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
Městská část Praha 9, IČ:00063894
DS: nddbppc, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
22.07.2019 30.08.2019 034622.pdf (370,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře starosty Informace - oznámení záměru - Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice UMCP14/19/30624 403 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
22.07.2019 17.08.2019 403_Informace_-_oznameni_zameru_-_Sjednoceni_technicke_a_rocni_kapacity_ZEVO_Malesice.pdf (298,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Veřejná vyhláška - uložení povinnosti odstranit vrak Ford Escort UMCP14/19/30473 401 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
19.07.2019 05.08.2019 401_Verejna_vyhlaska_-_ulozeni_povinnosti_odstranit_vrak_Ford_Escort.pdf (487,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3222/00 UMCP14/19/30542 402 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
19.07.2019 06.09.2019 402_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmeny_Z3222-00.pdf (975,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci v ul. Maňákova UMCP14/19/30319 398 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
18.07.2019 05.08.2019 398_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_komunikaci_v_ul._Manakova_.pdf (614,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci v ul. Bošilecká UMCP14/19/30320 399 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
18.07.2019 05.08.2019 399_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_komunikaci_v_ul._Bosilecka.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Vybíralova UMCP14/19/30390 400 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
18.07.2019 05.08.2019 400_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Vybiralova.pdf (1,0 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0009, Úpická UMCP14/19/30238 396 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
17.07.2019 02.08.2019 396_Oznameni_o_zahajeni_stavebniho_rizeni_-_Stavba_c._0134_-_TV_Dolni_Pocernice_etapa_0009_Upicka.pdf (1,0 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Zahájení zjišťovacího řízení posuzování vlivů na životní prostředí AWS PROJECT - KYJE UMCP14/19/30245 397 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
17.07.2019 16.08.2019 397_Zahajeni_zjistovaciho_rizeni_o_posuzovani_vlivu_na_zivotni_prostredi_-_AWS_PROJECT_-_KYJE.pdf (1,1 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny IV UMCP14/19/29946 389 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
16.07.2019 31.08.2019 389_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_vlny_IV.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bouřilova UMCP14/19/29949 390 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
16.07.2019 01.08.2019 390_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Bourilova.pdf (2,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Bouřilova UMCP14/19/29952 391 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
16.07.2019 01.08.2019 391_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Bourilova.pdf (541,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru právních a kontrolních činností 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 UMCP14/19/30015 392 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
16.07.2019 04.07.2020 392_8._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2019.pdf (2,5 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy v ul. Slévačská, Zelenečská UMCP14/19/30016 393 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
16.07.2019 01.08.2019 393_Verejna_vyhlaska_-_Oznameni_o_navrhu_opatreni_obecne_povahy_v_ul._Slevacska_Zelenecska.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikace v ul. Bryksova UMCP14/19/30017 394 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
16.07.2019 01.08.2019 394_Rozhodnuti_-_povoleni_zvlastniho_uzivani_komunikace_v_ul._Bryksova.pdf (1,9 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikace v ul. Ocelkova - lávka UMCP14/19/30018 395 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
16.07.2019 01.08.2019 395_Rozhodnuti_-_povoleni_zvlastniho_uzivani_komunikace_v_ul._Ocelkova_-_lavka.pdf (1,4 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku Záměr na pronájem budovy č.p. 248, v k. ú. Hloubětín UMCP14/19/29574 387 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
12.07.2019 29.07.2019 387_Zamer_na_pronajem_budovy_c.p._248_v_k._u._Hloubetin.pdf (284,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení občansko-správního odboru Oznámení o uložení zásilky - František Valenta, nar. 1974 UMCP14/19/29610 388 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
12.07.2019 29.07.2019 388_Oznameni_o_ulozeni_zasilky_-_Frantisek_Valenta_nar._1974.pdf (275,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Pospíchalova UMCP14/19/29406 382 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
11.07.2019 29.07.2019 382_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Pospichalova.pdf (1,2 MB)
 1 - 25 z 242