Úřední deska - Stav k 26.05.2019 1 - 25 z 273  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ochranná pásma VHF vysílačů a přijímačů umístěných na le 005430-19-701 Úřad pro civilní letectví, IČ:48134678
DS: v8gaaz5, K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6
Úřad pro civilní letectví, IČ:48134678
DS: v8gaaz5, K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6
24.05.2019 10.06.2019 LKLT_-_seznam_zamerenych_objektu.pdf (855,8 kB)
LKLT-OP-situace.pdf (9,0 MB)
OOP_VHF_LKLT.pdf (217,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu Oznámení o zahájení stavebního řízení - Pelušková č. p. 1443, k. ú. Kyje UMCP14/19/22582 307 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
24.05.2019 06.06.2019 307_Oznameni_o_zahajeni_stavebniho_rizeni_-_zatepleni_a_stavebni_upravy_bytoveho_domu_Peluskova_1443.pdf (2,9 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu Rozhodnutí - novostavba zahrádkářské chaty v k.ú. Hloubětín UMCP14/19/22385 299 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
23.05.2019 10.06.2019 299_Rozhodnuti_-_novostavba_zahradkarske_chaty_v_k.u._Hloubetin.pdf (1,6 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Za Rokytkou UMCP14/19/22437 300 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
23.05.2019 10.06.2019 300_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Za_Rokytkou.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Travná UMCP14/19/22439 301 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
23.05.2019 10.06.2019 301_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Travna.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Mochovská UMCP14/19/22441 302 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
23.05.2019 10.06.2019 302_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Mochovska.pdf (884,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Prelátská a Šimanovská UMCP14/19/22444 303 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
23.05.2019 10.06.2019 303_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Prelatska_a_Simanovska.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Pospíchalova UMCP14/19/22450 304 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
23.05.2019 10.06.2019 304_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Pospichalova.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Hubáčkova UMCP14/19/22454 305 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
23.05.2019 10.06.2019 305_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Hubackova.pdf (1,5 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa Výběrové řízení - referent, referentka sociálních věcí a zdravotnictví UMCP14/19/21980 296 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
22.05.2019 10.06.2019 296_Vyberove_rizeni_-_referent_referentka_socialnich_veci_a_zdravotnictvi.pdf (647,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 UMCP14/19/22222 298 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
22.05.2019 05.07.2019 298_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmeny_Z2787_-_00_vlny_IV_celomestsky_vyznamnych_zmen_Uzemniho_planu_Praha.pdf (1,2 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení - urologie UMCP14/19/21578 287 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
21.05.2019 01.07.2019 287_Vyberove_rizeni_-_urologie.pdf (281,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení - revmatologie UMCP14/19/21580 288 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
21.05.2019 01.07.2019 288_Vyberove_rizeni_-_revmatologie.pdf (283,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Zjišťovací řízení o posuzování vlivů na životní prostředí - Rezidenční výstavba Emila Kolbena UMCP14/19/21888 293 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
21.05.2019 15.06.2019 293_Zjistovaci_rizeni_o_posuzovani_vlivu_na_zivotni_prostredi_-_Rezidencni_vystavba_Emila_Kolbena_.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu Rozhodnutí - stavební povolení - Regenerace bytového domu v ul. Poděbradská 579/146, Praha 9 UMCP14/19/21963 294 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
21.05.2019 06.06.2019 294_Rozhodnuti_-_stavebni_povoleni_-_Regenerace_bytoveho_domu_v_ul._Podebradska_579_-_146_Praha_9.pdf (1,7 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Anderleho UMCP14/19/21979 295 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
21.05.2019 06.06.2019 295_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Anderleho.pdf (1,0 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení občansko-správního odboru Oznámení o uložení zásilky - Miroslav Beneš, nar. 1954 UMCP14/19/22001 297 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
21.05.2019 06.06.2019 297_Oznameni_o_ulozeni_zasilky_-_Miroslav_Benes_nar._1954.pdf (293,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení v oboru - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku UMCP14/19/20970 281 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
20.05.2019 28.06.2019 281_Vyberove_rizeni_v_oboru_-_otorinolaryngologie_a_chirurgie_hlavy_a_krku_.pdf (251,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství K návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 UMCP14/19/21575 286 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
20.05.2019 04.07.2020 286_K_navrhu_na_4._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2019.pdf (1,2 MB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem prostoru k podnikání v objektu č. p. 844, ul. Generála Janouška, k. ú. ČM UMCP14/19/21581 289 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
SMP 14, a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9
20.05.2019 06.06.2019 289_Zamer_na_pronajem_prostoru_k_podnikani_v_objektu_c._p._844_ul._Generala_Janouska_k._u._Cerny_Most.pdf (378,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení a vydání změn ÚP Z 2812/00 a Z 2822/00 UMCP14/19/21583 290 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
20.05.2019 05.07.2019 290_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_UP_Z_28-12_Z_2822-00.pdf (1,0 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství Návrh k Závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2018 UMCP14/19/21663 291 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
20.05.2019 05.06.2019 291_Navrh_k_Zaverecnemu_uctu_mestske_casti_Praha_14_za_rok_2018.pdf (6,5 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - účetní odboru řízení ekonomiky a školství UMCP14/19/21691 292 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
20.05.2019 06.06.2019 292_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_ucetni_odboru_rizeni_ekonomiky_a_skolstvi.pdf (628,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - č.j. 048 EX 00035/18-086 048 EX 00035/18-088 Maisnerová Katarína, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:70931526, Katarína Maisnerová
DS: zr2g8pr, Záblatská 40, 198 00 Praha 9
Maisnerová Katarína, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:70931526, Katarína Maisnerová
DS: zr2g8pr, Záblatská 40, 198 00 Praha 9
17.05.2019 18.06.2019 Usneseni_o_drazebni_vyhlasce_movite_veci_13.5.2019_1102.pdf (121,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení občansko-správního odboru Oznámení o uložení zásilky - František Valenta nar. 1974 UMCP14/19/21352 285 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
17.05.2019 03.06.2019 285_Oznameni_o_ulozeni_zasilky_-_Frantisek_Valenta_nar._1974.pdf (290,7 kB)
 1 - 25 z 273