Úřední deska - Stav k 14.11.2019 1 - 25 z 252  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 651,Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Bryksova UMCP14/19/47766 651 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.11.2019 02.12.2019 651_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Bryksova.pdf (533,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 652,Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Pilská UMCP14/19/47767 652 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.11.2019 02.12.2019 652_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Pilska.pdf (947,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 653,Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti územní rozhodnutí - TV Hloubětín, etapa 0007 UMCP14/19/47772 653 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.11.2019 02.12.2019 653_Oznameni_-_zahajeni_rizeni_o_prodlouzeni_platnosti_uzemniho_rozhodnuti_-_TV_Hloubetin_etapa_0007_-_Mochovska_I.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 648, Výběrové řízení - vedoucí oddělení přestupků odboru právních a kontrolních činností UMCP14/19/47448 648 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
13.11.2019 28.11.2019 648_Vyberove_rizeni_-_vedouci_oddeleni_prestupku_odboru_pravnich_a_kontrolnich_cinnosti.pdf (688,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 649, Výběrové řízení - referent, referentka odboru sociálních věcí a zdravotnictví UMCP14/19/47452 649 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
13.11.2019 10.12.2019 649_Vyberove_rizeni_-_referent_referentka_odboru_socialnich_veci_a_zdravotnictvi.pdf (641,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 650,Oznámení o zahájení stavebního řízení - Regenerace bytového domu v ul. Poděbradská 582 UMCP14/19/47545 650 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
13.11.2019 29.11.2019 650_Oznameni_o_zahajeni_stavebniho_rizeni_-_Regenerace_bytoveho_domu_v_ul._Podebradska_582.pdf (889,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 647,Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Cíglerova UMCP14/19/47282 647 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
12.11.2019 28.11.2019 647_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Ciglerova.pdf (652,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 644,Výběrové řízení - Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví - zástup za MD a RD UMCP14/19/47117 644 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
11.11.2019 05.12.2019 644_Vyberove_rizeni_-_Referent_-_ka_odboru_socialnich_veci_a_zdravotnictvi_-_zastup_za_materskou_a_rodicovskou_dovolenou_.pdf (629,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 645,Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Želivská, Metujská UMCP14/19/46888 645 spelka.jakub@prontoele.cz
spelda.jakub@prontoele.cz
spelka.jakub@prontoele.cz
spelda.jakub@prontoele.cz
11.11.2019 28.11.2019 SKM_C25819110811350.pdf (66,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 646,Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - administrativní pracovník - úředník UMCP14/19/47075 646 Městská část Praha Nedvězí
tajemnik@mcnedvezi.cz
Městská část Praha Nedvězí
tajemnik@mcnedvezi.cz
11.11.2019 30.11.2019 Vyberove_rizeni_Administrativni_pracovnik_dovolena.pdf (665,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 643,Oznámení o přerušení dodávky elektřinyv ul. Černičná, Tálínská UMCP14/19/46784 643 Pronto Elektro Praha, s.r.o.
spelda.jakub@prontoele.cz
Pronto Elektro Praha, s.r.o.
spelda.jakub@prontoele.cz
08.11.2019 29.11.2019 oznameni_o_odstavce_el._energie_II.pdf (65,0 kB)
oznameni_o_odstavce_el._energie_III.pdf (65,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 640,Informace o obdržení dokumentace záměru - Terminál Malešice UMCP14/19/46364 640 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
06.11.2019 03.12.2019 640_Informace_o_obdrzeni_dokumentace_zameru_-_TERMINAL_MALESICE.pdf (297,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 641, Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - záměr AWS PROJEKT - KYJE UMCP14/19/46367 641 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
06.11.2019 22.11.2019 641_Rozhodnuti_-_Zaver_zjistovaciho_rizeni_-_zamer_AWS_PROJEKT_-_KYJE.pdf (1,8 MB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 642, Zveřejňujeme záměr na pronájem prostoru v objektu č.p. 47, Šimanovská, Praha 9 UMCP14/19/46417 642 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
06.11.2019 22.11.2019 642_Zverejnujeme_zamer_na_pronajem_prostoru_v_objetku_c.p._47_v_ulici_Simanovska_Praha_9.pdf (461,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 636, Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o povinnosti odstranit vrak - Subaru Legacy UMCP14/19/46016 636 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
05.11.2019 21.11.2019 636_Verejna_vyhlaska_-_Oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_ulozeni_povinnosti_odstranit_vrak_z_verejne_pristupne_pozemni_komunikace_-_Subaru_Legacy.pdf (560,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 637, Výběrové řízení - vedoucí technického oddělení odboru hospodářské správy UMCP14/19/46027 637 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
05.11.2019 21.11.2019 637_Vyberove_rizeni_-_vedouci_technickeho_oddeleni_odboru_hospodarske_spravy.pdf (650,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 638,Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Za Černým mostem UMCP14/19/46239 638 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
05.11.2019 21.11.2019 638_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Za_Cernym_mostem.pdf (1,4 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 639,Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Pilská UMCP14/19/46242 639 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
05.11.2019 21.11.2019 639_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Pilska.pdf (1,3 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 634, Výběrové řízení v oboru klinická psychologie UMCP14/19/45795 634 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
04.11.2019 16.12.2019 634_Vyberove_rizeni_v_oboru_klinicka_psychologie.pdf (251,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 635, Výběrové řízení v oboru psychiatrie UMCP14/19/45796 635 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1
04.11.2019 16.12.2019 635_Vyberove_rizeni_v_oboru_psychiatrie.pdf (250,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 624, Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP UMCP14/19/45171 624 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
03.11.2019 12.12.2019 624_Oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_vlny_07_uprav_UP_SU_HMP.pdf (1,0 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 625, Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav UMCP14/19/45177 625 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
03.11.2019 12.12.2019 625_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_vlny_07_uprav.pdf (972,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 631,Rozhodnutí - stavební povolení - Optimalizace traťového úseku - Vysočany, Zeleneč, Hloubětín DUCR-58516/19/Lj Drážní úřad, IČ:61379425
DS: 5mjaatd, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2
Drážní úřad, IČ:61379425
DS: 5mjaatd, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2
01.11.2019 18.11.2019 SDP0127_Optimalizace_Mstetice_Vysocany_vyveseni_rozhodnuti.pdf (1,8 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 632, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Podedvorská, Herdovská UMCP14/19/45662 632 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19, 150 00 Praha 5, Czech Republic
01.11.2019 18.11.2019 632_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Podedvorska_Herdovska.pdf (336,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 633, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí UMCP14/19/45669 633 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha - Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
01.11.2019 30.11.2019 633_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_referent_-_ka_vystavby_dopravy_a_zivotniho_prostredi.pdf (614,3 kB)
 1 - 25 z 252