Úřední deska - Stav k 23.10.2021 1 - 25 z 101  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 527, Oznámení zahájení územního řízení - Obytný soubor Jordánská - 3. etapa Praha, Kyje UMCP14/21/43208/KT/TZ 527 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
21.10.2021 08.11.2021 527_Oznameni_zahajeni_uzemniho_rizeni_a_pozvani_k_ustnimu_jednani_-_Obytny_soubor_Jordanska_-_3._etapa_Praha_Kyje.pdf (1,1 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 518, Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za komunální odpad OF/6023/21-11 Statutární město Kladno, IČ:00234516
DS: dyubpcm, náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno - Kladno
Statutární město Kladno, IČ:00234516
DS: dyubpcm, náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno - Kladno
20.10.2021 22.11.2021 HPS_2019_TP_-_VV_podepsana.pdf (228,9 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 487, Záměr na pronájem prostoru o výměře 80,50 m2, Bryksova 759-60, Praha 9 - Černý Most UMCP14/21/42794/KT/TZ 487 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
20.10.2021 05.11.2021 487_Zamer_na_pronajem_prostoru_o_vymere_80_50_m2_Bryksova_759-60_Praha_9_-_Cerny_Most_.pdf (420,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 525, Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Waldorfské mateřské školy, P - 6 UMCP14/21/42839/KT/TZ 525 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6
20.10.2021 11.11.2021 525_Konkurzni_rizeni_na_vedouci_pracovni_misto_reditele_-_reditelky_Waldorfske_materske_skoly_Praha_6.pdf (475,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 526, 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 UMCP14/21/42911/KT/TZ 526 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
20.10.2021 04.07.2022 526_16._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2021.pdf (361,0 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 522, Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v ul.Splavná 652, parc.č.2250, k.ú. Kyje, UMCP14/21/42505/KT/TZ 522 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
19.10.2021 10.11.2021 522_Zamer_na_pronajem_prostoru_slouziciho_k_podnikani_v_objektu_c.p._652_parc.c.2250_v_k.u._Kyje_ul._Splavna.pdf (429,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru životního prostředí 524, Výzva k vyzvednutí psa z útulku UMCP14/21/42651/KT/TZ 524 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
19.10.2021 04.11.2021 524_Vyzva_k_vyzvednuti_psa_z_utulku.pdf (249,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení občansko-správního odboru 521, Oznámení o uložení zásilky - Zdeněk Hanzlík nar. 1960 UMCP14/21/42346/KT/TZ 521 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
18.10.2021 03.11.2021 521_Oznameni_o_ulozeni_zasilky_-_Zdenek_Hanzlik_nar._1960.pdf (282,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 523, Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru - Polyfunkční dům v ul. Mochovská, č.p. 478, Hloubětín UMCP14/21/42555/KT/TZ 523 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
18.10.2021 03.11.2021 523_Rozhodnuti_-_Schvaleni_stavebniho_zameru_-_polyfunkcni_dum_na_pozemku_parc._c._1072-148_a_1072-171_k._u._Hloubetin.pdf (7,9 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 515, Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy UMCP14/21/41788/KT/TZ 515 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
15.10.2021 23.11.2021 515_Verejna_vyhlaska_-_Oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_Aktualizace_c._5_Zasad_uzemniho_rozvoje_hl._m._Prahy.pdf (287,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 519, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Kardašovská, Rochovská a Chvaletická dne 2.11.2021 UMCP14/21/42090/KT/TZ 519 Elektro HC, s.r.o., IČ:28917162
DS: g3bk3ty, Západní 318, 250 64 Hovorčovice
Elektro HC, s.r.o., IČ:28917162
DS: g3bk3ty, Západní 318, 250 64 Hovorčovice
14.10.2021 03.11.2021 Preruseni_dodavky_elektriny_2_11_2021.pdf (253,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 520, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Kardašovská, Rochovská a Chvaletická dne 26.11.202 UMCP14/21/42091/KT/TZ 520 Elektro HC, s.r.o., IČ:28917162
DS: g3bk3ty, Západní 318, 250 64 Hovorčovice
Elektro HC, s.r.o., IČ:28917162
DS: g3bk3ty, Západní 318, 250 64 Hovorčovice
14.10.2021 29.11.2021 Oznameni_preruseni_dodavky_elektriny_26_11_2021.pdf (254,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 513, Usnesení - dražební vyhláška č.j. 067 EX 12888/20-42 - zrušení - Oláh 067 EX 12888/20 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
13.10.2021 29.10.2021 CUP1532-EX_1288820-54_DTR20211008_660390573948515092.pdf (105,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 514, Usnesení - určení data smrti - Pavla Snopková UMCP14/21/41787/KT/TZ 514 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
13.10.2021 15.11.2021 514_Usneseni_-_urceni_data_smrti_-_Pavla_Snopkova.pdf (273,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 516, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Chvalská x Horoušanská UMCP14/21/41817/KT/TZ 516 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
13.10.2021 29.10.2021 516_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Chvalska_x_Horousanska_.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 517, Výběrové řízení - vedoucí oddělení projektového řízení Odboru evropských fondů UMCP14/21/41833/KT/TZ 517 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
13.10.2021 30.10.2021 517_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_vedouci_oddeleni_projektoveho_rizeni_Odboru_evropskych_fondu_.pdf (591,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 509, Výběrové řízení - Referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví UMCP14/21/41498/KT/TZ 509 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
12.10.2021 04.11.2021 509_Vyberove_rizeni_-_Referent_odboru_socialnich_veci_a_zdravotnictvi.pdf (606,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 510, 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 UMCP14/21/41553/KT/TZ 510 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
12.10.2021 04.07.2022 510_15._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2021_.pdf (427,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 511, Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - stavba č. 0134 TV Dolní Počernice UMCP14/21/41575/KT/TZ 511 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
12.10.2021 28.10.2021 511_Oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_prodlouzeni_platnosti_-_stavba_c._0134_TV_Dolni_Pocernice_etapa_0009_-_Upicka.pdf (1,0 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 512, Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - Síť elektronických komunikací T-Mobile CR UMCP14/21/41617/KT/TZ 512 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
12.10.2021 28.10.2021 512_Uzemni_rozhodnuti_-_Rozhodnuti_o_umisteni_stavby_-_Sit_elektronickych_komunikaci_T-Mobile_CR.pdf (3,3 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 503, Aukční vyhláška EAS/PHA/34/2021 UZSVM/A/46761/2021-HMSO Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
11.10.2021 05.11.2021 Aukcni_vyhlaska_EAS_PHA_34_2021_-_bytova_jednotka_652_2_Kardasovska_Praha_9.docx (31,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 504, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Kukelská 920/4 UMCP14/21/41421/KT/TZ 504 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
11.10.2021 27.10.2021 504_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Kukelska_920_-_4.pdf (859,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 505, Opatření obecné povahy - stanovení přechodná úprava provozu v ul. Kukelská UMCP14/21/41426/KT/TZ 505 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
11.10.2021 27.10.2021 505_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodna_uprava_provozu_v_ul._Kukelska.pdf (1,0 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 506, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bratří Venclíků UMCP14/21/41428/KT/TZ 506 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
11.10.2021 27.10.2021 506_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Bratri_Vencliku.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 507, Opatření obecné povahy - vyhr.park.stání - prodl.v ul. Cíglerova, Kardašovská, Bryksova,Vlčkova UMCP14/21/41430/KT/TZ 507 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
11.10.2021 27.10.2021 507_Opatreni_obecne_povahy_-_vyhrazene_parkovaci_stani_-_prodlouzeni_v_ul._Ciglerova_Kardasovska_Bryksova_Vlckova.pdf (2,4 MB)
 1 - 25 z 101