Úřední deska - Stav k 17.04.2021 1 - 25 z 184  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 194, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Volkova UMCP14/21/15827 194 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
15.04.2021 03.05.2021 194_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Volkova.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 195, Opatření obecné úpravy provozu - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Vašátkova UMCP14/21/15829 195 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
15.04.2021 03.05.2021 195_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Vasatkova.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 196, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Kardašovská UMCP14/21/15831 196 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
15.04.2021 03.05.2021 196_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Kardasovska.pdf (1,4 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 197, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Dygrýnova a Dobrovolného UMCP14/21/15832 197 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
15.04.2021 03.05.2021 197_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Dygrynova_a_Dobrovolneho.pdf (778,4 kB)
197._Dygrynova_a_Dobrovolneho_-_potvrzena_situace.pdf (943,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 198, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu čištění komunikací UMCP14/21/15835 198 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
15.04.2021 03.05.2021 198_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_z_duvodu_zajisteni_cisteni_komunikaci.pdf (891,0 kB)
198._Cisteni_komunikaci_-_potvrzena_situace.pdf (2,9 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 198a, Potvrzená situace - čištění komunikací UMCP14/21/15836 198a Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
15.04.2021 03.05.2021 198.._Cisteni_komunikaci_-_potvrzena_situace.pdf (9,8 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 199, Blokové čištění - komplexní úklid komunikací ve správě TSK UMCP14/21/15864 199 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
15.04.2021 26.05.2021 199_Blokove_cisteni_2021_-_komplexni_uklid_komunikaci_ve_sprave_TSK.pdf (491,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 200, Výběrové řízení - Sociální pracovník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví UMCP14/21/15865 200 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
15.04.2021 03.05.2021 200_Vyberove_rizeni_-_Socialni_pracovnik-ce_odboru_socialnich_veci_a_zdravotnictvi.pdf (603,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 192, Veřejná vyhláška - úpravy provozu na komunikaci v ul. Krylovecká UMCP14/21/15412 192 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
14.04.2021 30.04.2021 192_Verejna_vyhlaska_-_upravy_provozu_na_komunikaci_v_ul._Krylovecka.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 193, Veřejná vyhláška - úpravy provozu na komunikaci v ul. Maršovská UMCP14/21/15415 193 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
14.04.2021 30.04.2021 193_Verejna_vyhlaska_-_upravy_provozu_na_komunikaci_v_ul._Marsovska.pdf (982,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 190, Oznámení o přerušení dodávky el.energie - Praha - Hloubětín, Hloubětínská I a II UMCP14/21/15219 190 Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
DS: yxa3744, U krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4
Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
DS: yxa3744, U krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4
13.04.2021 06.05.2021 P9-Hloubetin_Hloubetinska_I_scan.pdf (78,9 kB)
P9-Hloubetin_Hloubetinska_II_scan.pdf (77,3 kB)
P9-Hloubetin_Hloubetinska_oznameni.doc (489,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 191,Opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu na komunikaci v ul. Bobkova, ČM UMCP14/21/15343 191 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
13.04.2021 30.04.2021 191_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodne_upravy_provozu_na_komunikaci_v_ul._Bobkova_k._u._Cerny_Most_.pdf (602,7 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem bytových jednotek 188, Záměr na úplatný převod vlastnického práva k bytovým jednotkám na oprávněné nájemníky UMCP14/21/15131 188 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
SMP14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
12.04.2021 28.04.2021 188_Zamer_na_uplatny_prevod_vlastnickeho_prava_k_bytovym_jednotkam_na_opravnene_najemniky.pdf (4,5 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 189, Oznámení, zahájení společného řízení - stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0007 UMCP14/21/15140 189 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
12.04.2021 28.04.2021 189_Oznameni_o_zahajeni_spolecneho_rizeni_-_Stavba_c._0134_TV_Dolni_Pocernice_etapa_0007_-_Narodnich_hrdinu.pdf (1,5 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 184, Usnesení - vyhláška: určení data smrti Ing. Miroslav Steimar UMCP14/21/14770 184 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
09.04.2021 10.05.2021 184_Usneseni_-_vyhlaska_-_urceni_data_smrti_Ing._Miroslav_Steimar.pdf (306,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 185, Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 UMCP14/21/14787 185 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
09.04.2021 28.04.2021 185_1._Oznameni_pana_starosty_-_Navrh_rozpoctu_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2021.pdf (116,6 kB)
185._2._Usneseni_RMC_Praha_14_ze_dne_7.4.2021.pdf (246,0 kB)
185.._3._Navrh_rozpoctu_MC_Praha_14_na_rok_2021.pdf (1,3 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 187, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Maršovská 456/2 UMCP14/21/14822 187 František Prusa
frantisek@svethospodarstvi.cz
František Prusa
frantisek@svethospodarstvi.cz
09.04.2021 26.04.2021 Vylep_Marsovska.pdf (757,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 168, Mimořádné opatření - poskytovatelům zdravotních služeb + akutní lůžková péče UMCP14/21/14227 168 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
07.04.2021 08.07.2021 168_Mimoradne_opatreni_-_pokytovatelum_zdravotnich_sluzeb_poskytovatelum_akutni_luzkove_pece.pdf (858,1 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 169, Dražení vyhláška 101 EX 00479/20-086, Kamil Pohořský 101 EX 00479/20-098 Vlček Daniel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66224985, Daniel Vlček
DS: ue8g86f, Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 9
Vlček Daniel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66224985, Daniel Vlček
DS: ue8g86f, Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 9
07.04.2021 13.07.2021 Usneseni_6._4._2021_1110.pdf (187,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 170, Mimořádné opatření - zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest UMCP14/21/14244 170 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
07.04.2021 08.07.2021 170_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_pohybu_bez_ochrannych_prostredku_dychacich_cest_.pdf (362,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 171, Mimořádné opatření - MZDR 46953/2020-6 UMCP14/21/14379 171 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
07.04.2021 08.07.2021 171_Mimoradne_opatreni_-_narizeni_urceni_terminu_pro_podani_druhe_davky_ockovaci_latky.pdf (888,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 172, Mimořádné opatření - MZDR 14580/2021-1 UMCP14/21/14381 172 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
07.04.2021 08.07.2021 172_Mimoradne_opatreni_-_centralni_registr_pojistencu_informacni_system_infekcnich_nemoci_.pdf (636,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 173, Mimořádné opatření - 14599/2021-1 UMCP14/21/14383 173 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
07.04.2021 08.07.2021 173_Mimoradne_opatreni_-_narizeni_poskytovatelum_socialnich_sluzeb.pdf (3,2 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 174, Mimořádné opatření - 14592/2021-1 UMCP14/21/14390 174 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
07.04.2021 08.07.2021 174_Mimoradne_opatreni_-_prijimaci_nebo_talentova_zkouska.pdf (2,1 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 175, Mimořádné opatření - 14600/2021-1 UMCP14/21/14395 175 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
07.04.2021 08.07.2021 175_Mimoradne_opatreni_-_omezeni_provozu_skol_a_skolskych_zarizeni.pdf (5,6 MB)
 1 - 25 z 184