Úřední deska - Stav k 01.03.2021 1 - 25 z 164  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 94, Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Nařízení izolace UMCP14/21/08227 94 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
01.03.2021 31.05.2021 94_Mimoradne_opatreni_Ministerstva_zdravotnictvi_-_Narizeni_izolace.pdf (1,9 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Za černým mostem UMCP14/21/08935 Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9, Czech Republic
Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9, Czech Republic
26.02.2021 19.03.2021 101_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Za_Cernym_mostem_c.p._1110_1097_a_parc.c._1389_-_240.pdf (285,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 93, Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - používání respirátorů UMCP14/21/08220 93 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
25.02.2021 31.05.2021 93_Mimoradne_opatreni_Ministerstva_zdravotnictvi_-_Pouzivani_respiratoru.pdf (6,0 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 100, Záměr na směnu částí pozemků z parc.č. 2626/1 a z parc.č. 2626/37 v k.ú. Kyje UMCP14/21/08828 100 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
25.02.2021 15.03.2021 100_Zamer_na_smenu_casti_pozemku_z_parc.c._2626_-_1_a_z_parc.c._2626_-_37_v_k.u._Kyje.pdf (255,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře starosty 96, 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 UMCP14/21/08375 96 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
24.02.2021 31.03.2021 96_10._zasedani_Zastupitelstva_mestske_casti_Praha_14.pdf (223,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 97, Rozhodnutí - stavební povolení - stavební úpravy pro bytový dům Rochovská 759 - 763 UMCP14/21/08424 97 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
24.02.2021 12.03.2021 97_Rozhodnuti_-_stavebni_povoleni_-_stavebni_upravy_za_ucelem_zmeny_zdroje_tepla_pro_bytovy_dum_Rochovska_759_-_763.pdf (5,8 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 98, Informace - Zkapacitnění průmyslového polookruhu UMCP14/21/08547 98 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
24.02.2021 25.03.2021 98_Informace_-_Zkapacitneni_prumysloveho_polookruhu.pdf (235,8 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 92, Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - potvrzení o očkování UMCP14/21/08217 92 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
23.02.2021 31.12.2021 92_Mimoradne_opatreni_Ministerstva_zdravotnictvi_-_Potvrzeni_o_ockovani.pdf (454,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 95, Oznámení zahájení územního řízení - Stavba P+R Lednická - Praha 14 - Kyje UMCP14/21/08284 95 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
23.02.2021 11.03.2021 95_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_-_Stavba_P_R_Lednicka_-_Praha_14_-_Kyje.pdf (993,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 86, Dražební vyhláška: 030 EX 17725/13 -191, Skořepová Iveta 030 EX 17725/13-191 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 42/106, 603 00 Brno
Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 42/106, 603 00 Brno
22.02.2021 26.03.2021 Drazebni_vyhlaska.pdf (328,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 87, Dražební vyhláška: 030 EX 5723/15 -124, Holec Michal 030 EX 5723/15-124 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 42/106, 603 00 Brno
Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 42/106, 603 00 Brno
22.02.2021 26.03.2021 Drazebni_vyhlaska.pdf (328,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 88, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.3.2021 - ul. Ocelkova: č.p.ZBVO č.1301 UMCP14/21/07822 88 Elektro HC, s.r.o., IČ:28917162
DS: g3bk3ty, Západní 318, 250 64 Hovorčovice
Elektro HC, s.r.o., IČ:28917162
DS: g3bk3ty, Západní 318, 250 64 Hovorčovice
22.02.2021 23.03.2021 Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_22_3_2021.pdf (220,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 90, Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace SSHMP 02053/2021 Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8, Czech Republic
Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8, Czech Republic
22.02.2021 26.04.2021 Praha_14_vyzva_uredni_deska_provozovatel.pdf (440,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 91, Oznámení o zahájení stavebního řízení - Revitalizace bytového domu Zelenečská 127,128,129 UMCP14/21/08008 91 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
22.02.2021 10.03.2021 91_Oznameni_o_zahajeni_stavebniho_rizeni_-_Revitalizace_bytoveho_domu_Zelenecska_127_128_129.pdf (1,6 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 85, Oznámení o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR UMCP14/21/07371/01 85 Český statistický úřad, IČ:00025593
DS: 2gfaasy, Na padesátém 3268/81, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Czech Republic
Český statistický úřad, IČ:00025593
DS: 2gfaasy, Na padesátém 3268/81, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Czech Republic
19.02.2021 12.05.2021 oznameni_obce_00231312.pdf (478,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 84, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Jamská UMCP14/21/07532 84 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
18.02.2021 08.03.2021 84_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Jamska.pdf (970,2 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 78, Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání, ul. Bryksova 759, k.ú. Černý Most UMCP14/21/06861 78 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
17.02.2021 20.03.2021 78_Zamer_na_pronajem_prostoru_slouziciho_k_podnikani_Bryksova_759_Cerny_Most_Praha_9.pdf (493,4 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 79, Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání, ul. Bryksova 758, v k.ú. Černý Most UMCP14/21/06868 79 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
17.02.2021 20.03.2021 79_Zamer_na_pronajem_prostoru_slouziciho_k_podnikani_Bryksova_758_Cerny_Most_Praha_9.pdf (496,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 80, Veřejná vyhláška - vyměřen místní poplatek za odstraňování komunálních odpadů OF/830/21 Statutární město Kladno, IČ:00234516
DS: dyubpcm, náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno - Kladno
Statutární město Kladno, IČ:00234516
DS: dyubpcm, náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno - Kladno
17.02.2021 22.03.2021 Verejna_vyhlaska_HPS_2018_trvaly_pobyt.pdf (181,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 81, Rozhodnutí - stavební záměr - Zahrádkářská chata, Bažantnice II, Praha - Hloubětín UMCP14/21/07282 81 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
17.02.2021 05.03.2021 81_Rozhodnuti_-_stavebni_zamer_-_Zahradkarska_chata_v_zahradkarske_osade_Bazantnice_II_Praha_-_Hloubetin.pdf (1,8 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 82, Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - Domov seniorů, Dolní Počernice UMCP14/21/07293 82 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
17.02.2021 05.03.2021 82_Oznameni_zahajeni_rizeni_o_prodlouzeni_platnosti_-_Domov_senioru_Dolni_Pocernice.pdf (868,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 83, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Zelenečská UMCP14/21/07331 83 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
17.02.2021 05.03.2021 83_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Zelenecska.pdf (588,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 77, Oznámení - Návrh aktualizace bezpečnostní zprávy společnosti Linde Gas a.s. UMCP14/21/06855 77 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
16.02.2021 18.03.2021 77_Oznameni_-_Navrh_aktualizace_bezpecnostni_zpravy_spolecnosti_Linde_Gas_a.s..pdf (283,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 76, Rozhodnutí - stavební záměr - zahrádkářská chata v osadě Bažantnice II., díl č. 27 UMCP14/21/06834 76 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
15.02.2021 03.03.2021 76_Rozhodnuti_-_schvaleni_stavebniho_zameru_-_Zahradkarska_chata_v_osade_Bazantnice_II._zahr.dil_c._27_v_k.u._Hloubetin_.pdf (1,8 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru sociálních věcí a zdravotnictví 68, Dotační program - Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na MČ Praha 14 UMCP14/21/06220 68 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
10.02.2021 31.03.2021 68_1_-_Zverejneni_vyhlaseni_-jednoleta_dotace_-_2021-2022.pdf (336,1 kB)
68_2_-_Nova_Pravidla_jednolete_dotace_socialni_a_navazne_2021_FINAL_3-2-2021.pdf (509,1 kB)
68_3_-_VS_o_poskytnuti_dotace_jednoleta_2021_-_navazne_FINAL_3-2-2021.pdf (163,8 kB)
68_4_-_VS_o_poskytnuti_dotace_jednoleta_2021-_socialni_-_FINAL_3-2-2021.pdf (164,2 kB)
68_5_-_Usneseni.pdf (271,5 kB)
 1 - 25 z 164