Úřední deska - Stav k 30.03.2020 1 - 25 z 278  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 176,Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Medlovská UMCP14/20/13329 176 AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
25.03.2020 18.04.2020 Pavlina250320133214.pdf (295,1 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 173, Dokumenty 067 EX 16624/18-25-usn. 067 EX 16624/18 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
24.03.2020 03.04.2020 CUP1532-EX_1662418-25_DTR20200323_3144103633001669203.pdf (69,8 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 174, Dokumenty 067 EX 4752/17-30-usn. 067 EX 4752/17 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
24.03.2020 03.04.2020 CUP1532-EX_475217-30_DTR20200323_6784001208380729108.pdf (70,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 175, Dokumenty 067 EX 6176/19-46-usn. 067 EX 6176/19 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
24.03.2020 03.04.2020 CUP1532-EX_617619-46_DTR20200323_955110678478381577.pdf (70,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 170, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Fejfarova UMCP14/20/12928 170 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
23.03.2020 08.04.2020 170_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Fejfarova.pdf (664,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 171, Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v oblasti Hostavice UMCP14/20/12935 171 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
23.03.2020 08.04.2020 171_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_oblasti_Hostavice.pdf (700,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 172, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Mansfeldova UMCP14/20/12941 172 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
23.03.2020 08.04.2020 172_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Mansfeldova.pdf (1,1 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 169, Mimořádné opatření - doba pro seniory - ze dne 19. 3. 2020 UMCP14/20/12832 169 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
20.03.2020 27.04.2020 169_Mimoradne_opatreni_-_doba_pro_seniory_-_ze_dne_19._3._2020_-_.pdf (420,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 164, Závěr zjišťovacího řízení - Recyklační středisko Průmyslová UMCP14/20/12617 164 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
19.03.2020 06.04.2020 164_Zaver_zjistovaciho_rizeni_-_Recyklacni_stredisko_Prumyslova.pdf (4,6 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení občansko-správního odboru 165, Oznámení o uložení zásilky - rozhodnutí ŠárkaKrejčí, nar. 1986 UMCP14/20/12678 165 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
19.03.2020 06.04.2020 Ulozeni_zasilky_-_rozhodnuti_Krejci.pdf (96,8 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 166, Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu změn vlny 12 UMCP14/20/12726 166 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha, Czech Republic
19.03.2020 06.04.2020 166_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zruseni_konani_verejneho_projednani_navrhu_zmen_vlny_12_-_Z_3148_-_12_Z_3158_-_12_a_Z_3183_-_12_.pdf (265,1 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 167, Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu změny Z 3164/12 vlny 12 UMCP14/20/12727 167 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha
19.03.2020 06.04.2020 167_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zruseni_konani_verejneho_projednani_navrhu_zmeny_Z_3164_-_12_vlny_12.pdf (259,1 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 168, Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení veřejného projednání návrhů změn vlny 17 UMCP14/20/12728 168 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha
19.03.2020 06.04.2020 168_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zruseni_konani_verejneho_projednani_navrhu_zmen_vlny_17_-_Z_3212_-_17_Z_3268_-_17_Z_3272_-_17_Z_3275_-_17_Z_3276_-_17_Z_3277_-_17_Z_3278_-_17_Z_3279_-_17_a_Z_3280_-_17.pdf (270,8 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 159, Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy UMCP14/20/12510 159 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
18.03.2020 27.04.2020 159_Rozhodnuti_primatora_hlavniho_mesta_Praha_o_zakazu_vstupu_pobytu_a_pohybu_osob_na_uzemi_hl._m._Prahy.pdf (595,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 160, Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 17. 3. 2020 UMCP14/20/12508 160 OS KŠ
os.ks@praha.eu
OS KŠ
os.ks@praha.eu
18.03.2020 04.05.2020 Narizeni_Primatora_HMP_CJ_MHMP_457739__2020.pdf (76,0 kB)
2020-03-17_skoly_pro_deti_IZS.XLSX (23,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení občansko-správního odboru 161, Oznámení o uložení zásilky - rozhodnutí Peštová UMCP14/20/12527 161 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
18.03.2020 03.04.2020 Ulozeni_zasilky_-_rozhodnuti_Pestova.pdf (105,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 162, Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Mansfeldova UMCP14/20/12549 162 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
18.03.2020 03.04.2020 162_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Mansfeldova.pdf (559,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 163, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bouřilova UMCP14/20/12551 163 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
18.03.2020 03.04.2020 163_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Bourilova.pdf (1,5 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 157, Nařízení Hlavního města Prahy UMCP14/20/12436 157 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
17.03.2020 20.04.2020 157_Narizeni_Hlavniho_mesta_Prahy.pdf (249,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře starosty 158, Odvolání konání 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 UMCP14/20/12491 158 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
17.03.2020 27.04.2020 158_Odvolani_konani_7._zasedani_Zastupitelstva_mestske_casti_Praha_14.pdf (284,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 146, Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřníchhranic České republiky UMCP14/20/12224 146 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
16.03.2020 20.04.2020 146_Usneseni_vlady_Ceske_republiky_o_docasnem_znovuzavedeni_ochrany_vnitrnich_hranic_Ceske_republiky.pdf (449,1 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 147, Usnesení vlády České republiky a přijetí krizového opatření UMCP14/20/12232 147 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
16.03.2020 20.04.2020 147_Usneseni_vlady_Ceske_republiky_o_prijeti_krizoveho_opatreni.pdf (460,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 148, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - zákaz vstupu do ČR UMCP14/20/12241 148 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 02 Praha 9
16.03.2020 20.04.2020 148_Usneseni_vlady_Ceske_republiky_o_prijeti_krizoveho_opatreni_-_zakaz_vstupu_do_CR.pdf (486,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 149, Usnesení vlády České republiky - NOUZOVÝ STAV UMCP14/20/12245 149 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
16.03.2020 20.04.2020 149_Usneseni_vlady_Ceske_republiky_-_NOUZOVY_STAV.pdf (277,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 150, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - zákaz pořádání akcí UMCP14/20/12251 150 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
16.03.2020 20.04.2020 150_Usneseni_vlady_Ceske_republiky_o_prijeti_krizoveho_opatreni_-_zakaz_poradani_kulturnich_sportovnich_a_dalsich_akci.pdf (351,7 kB)
 1 - 25 z 278