Úřední deska - Stav k 19.06.2018 1 - 25 z 424  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci parc.č. 2812/12 k.ú. Kyje UMCP14/18/25021 372 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
18.06.2018 04.07.2018 372_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_komunikaci_parc._c._2812_-_12_v_k._u_._Kyje.pdf (617,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - místní úpravy provozu ul.Bryksova x Arnošta V. UMCP14/18/24541 370 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.06.2018 02.07.2018 370_Verejna_vyhlaska_-_Oznameni_o_navrhu_opatreni_obecne_povahy_-_mistni_uprava_provozu_v_ul._Bryksova_x_Arnosta_Valenty_.pdf (1,6 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Mansfeldova UMCP14/18/24542 371 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.06.2018 30.06.2018 371_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Mansfeldova.pdf (671,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky el. energie Hejtmanská/Sklenská/Hůrská UMCP14/18/24231 362 - 365 Jakub Špelda
spelda.jakub@prontoele.cz
Jakub Špelda
spelda.jakub@prontoele.cz
13.06.2018 20.07.2018 365_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_dne_18._7._2018_-_ul._Hejtmanska.pdf (305,5 kB)
364_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_dne_12._7._2018_-_ul._Hejtmanska_Sklenska_Hurska.pdf (305,8 kB)
363_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_dne_11._7._2018_-_ul._Hejtmanska.pdf (307,1 kB)
362_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_dne_19._7._2018_-_ul._Hejtmanska_Sklenska_Hurska.pdf (305,4 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem prostoru složícího podnikání - místnost č. 362, ul. Generála Janouška č. p. 902 UMCP14/18/24385 366 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
SMP 14, a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9
13.06.2018 29.06.2018 366_Zamer_na_pronajem_prostoru_slouziciho_podnikani_-_mistnost_c._362_ul._Generala_Janouska_c._p._902_k._u._CM.pdf (443,2 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání - místnost č. 237, ul. Generála Janouška č. p. 902 UMCP14/18/24390 367 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
SMP 14, a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9
13.06.2018 29.06.2018 367_Zamer_na_pronajem_prostoru_slouziciho_podnikani_-_mistnost_c._237_ul._Generala_Janouska_c._p._902_k._u._CM.pdf (439,5 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání - ul. Kardašovská č. p. 670 UMCP14/18/24396 368 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
SMP 14, a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9
13.06.2018 29.06.2018 368_Zamer_na_pronajem_prostoru_slouziciho_podnikani_-_ul._Kardasovska_c._p._670_k._u._Hloubetin.pdf (405,8 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem prostoru nesloužícího k podnikání - ul. Bobkova č. p. 755 UMCP14/18/24401 369 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
SMP 14, a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9
13.06.2018 29.06.2018 369_Zamer_na_pronajem_prostoru_neslouziciho_k_podnikani_-_ul._Bobkova_c._p._755_k._u._CM_.pdf (434,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí UMCP14/18/24017 356 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
12.06.2018 26.07.2018 356_Vyberove_rizeni_v_oboru_ortopedie_a_traumatologie_pohyboveho_ustroji.pdf (317,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje hl.m.P UMCP14/18/24178 357 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
12.06.2018 17.07.2018 357_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_Aktualizace_c._3_Zasad_uzemniho_rozvoje_hl._m._Prahy.pdf (1,0 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Veřejná vyhláška - oznámení - návrh Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) UMCP14/18/24180 358 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
12.06.2018 28.07.2018 358_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_spolecnem_jednani_a_vystaveni_navrhu_Uzemniho_planu_hl._m._Prahy_-_Metropolitniho_planu.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře starosty Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 UMCP14/18/24184 359 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
12.06.2018 20.06.2018 359_Navrh_programu_15._zasedani_Zastupitelstva_MC_Praha_14.pdf (465,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č. j. 067 EX 25836/14-146 067 EX 25836/14 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
12.06.2018 18.07.2018 360_Drazebni_vyhlaska_-_c._j._067_EX_25836-14-146.pdf (858,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. V Novém Hloubětíně 243, 242, 241, 611, 610 UMCP14/18/23762 352 Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9, Czech Republic
Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9, Czech Republic
11.06.2018 30.06.2018 352_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._V_Novem_Hloubetine_243_242_241_611_610.pdf (339,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 UMCP14/18/23923 353 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
11.06.2018 04.07.2019 353_8._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2018.pdf (1,7 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 UMCP14/18/23924 354 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
11.06.2018 04.07.2019 354_9._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2018.pdf (3,0 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností 5143192/18, 5020144/18 Územní pracoviště pro Prahu 1 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 2p2n5ad, Štěpánská 619/28, 110 00 Praha, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 1 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 2p2n5ad, Štěpánská 619/28, 110 00 Praha, Czech Republic
11.06.2018 27.06.2018 355_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_ulozeni_pisemnosi.pdf (354,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení v oboru dětská kardiologie UMCP14/18/23228 346 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
08.06.2018 23.07.2018 346_Vyberove_rizeni_v_oboru_detska_kardiologie.pdf (316,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Ocelkova UMCP14/18/23522 350 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMČ Praha 14
Bří.Venclíků 1073, 198 21 Praha - Praha 9
07.06.2018 25.06.2018 350_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Ocelkova.pdf (1,9 MB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor Záměr na změnu doby nájmu - užívání prostoru části střechy objektu Kardašovská 670 UMCP14/18/23561 351 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
07.06.2018 23.06.2018 351_Zamer_na_zmenu_doby_najmu_za_uzivani_prostoru_casti_strechy_objektu_Kardasovska_670_Praha_9.pdf (336,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení v oboru dětská gynekologie UMCP14/18/22763 333 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
06.06.2018 19.07.2018 333_Vyberove_rizeni_v_oboru_detska_gynekologie.pdf (315,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení v oboru gynekologie a porodnictví - jednodenní péče UMCP14/18/22765 334 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
06.06.2018 19.07.2018 334_Vyberove_rizeni_v_oboru_gynekologie_a_porodnictvi_-_jednodenni_pece.pdf (318,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu Rozhodnutí o umístění stavby - síť elektronických komunikací, Praha, Hostavice UMCP14/18/23241 347 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
06.06.2018 22.06.2018 347_Rozhodnuti_o_umisteni_stavby_-_sit_elektronickych_komunikaci_Praha_Hostavice.pdf (3,0 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - místní úpravy provozu ul. Šestajovická UMCP14/18/23019 339 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
05.06.2018 21.06.2018 339_Verejna_vyhlaska_-_Oznameni_o_navrhu_opatreni_obecne_povahy_pro_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Sestajovicka.pdf (2,1 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Vranovská č. p. 839, 599, 385, 438, 725 UMCP14/18/23024 340 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce
Svornosti 3199, 150 00 Praha 5
05.06.2018 28.06.2018 340_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Vranovska_c._p._839_599_385_438_725.pdf (308,8 kB)
 1 - 25 z 424