Úřední deska - Stav k 17.01.2019 1 - 25 z 308  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 Výběrové řízení - Vedoucí oddělení ochrany prostředí odboru životního prostředí UMCP14/19/02935 27 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
17.01.2019 01.02.2019 27_Vyberove_rizeni_-_Vedouci_oddeleni_ochrany_prostredi_odboru_zivotniho_prostredi.pdf (648,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Bryksova UMCP14/19/02604 23 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
16.01.2019 01.02.2019 23_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_v_ul._Bryksova.pdf (986,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Sádovská UMCP14/19/02637 25 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce
Svornosti 3199, 150 00 Praha 5
16.01.2019 06.02.2019 25_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Sadovska.pdf (325,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení občansko - správního odboru Oznámení o uložení zásilky - Ladislav Bajza, nar. 1963 UMCP14/19/02706 26 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
16.01.2019 01.02.2019 26_Oznameni_o_ulozeni_zasilky_-_Ladislav_Bajza_nar._1963.pdf (287,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 Výběrové řízení - Vedoucí oddělení administrace investičních projektů Odboru investičního UMCP14/19/02440 22 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
15.01.2019 30.01.2019 22_Vyberove_rizeni_-_Vedouci_administrace_investicnich_projektu_Odboru_investicniho.pdf (584,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích UMCP14/19/02004 12 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
14.01.2019 30.01.2019 12_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_mistnich_komunikacich_ve_sprave_TSK_hl.m.Prahy.pdf (1,3 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 Výběrové řízení - Referent/ka odbotu dopravy, tř. 9 UMCP14/19/02019 13 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.01.2019 31.01.2019 13_Vyberove_rizeni_-_Referent_-_ka_odboru_dopravy_tr._9.pdf (622,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 Výběrové řízení - Referent/ka živnostenského odboru - oddělení kontroly UMCP14/19/02020 14 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.01.2019 31.01.2019 14_Vyberove_rizeni_-_Referent_-_ka_zivnostenskeho_odboru_-_oddeleni_kontroly.pdf (640,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 Výběrové řízení - Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví UMCP14/19/02021 15 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.01.2019 31.01.2019 15_Vyberove_rizeni_-_Referent_-_ka_odboru_socialnich_veci_a_zdravotnictvi.pdf (617,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 Výběrové řízení - Referent/ka odboru dopravy, tř. 9 - ( 2 pracovní místa ) UMCP14/19/02022 16 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.01.2019 31.01.2019 16_Vyberove_rizeni_-_Referent_-_ka_odboru_dopravy_tr._9_2_pracovni_mista_.pdf (637,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 Výběrové řízení - Vedoucí Odboru evropských fondů UMCP14/19/02110 17 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.01.2019 29.01.2019 17_Vyberove_rizeni_-_Vedouci_Odboru_evropskych_fondu_.pdf (636,9 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor Záměr na přidělení nebytového prostoru v ul. Bobkova 736, P - 9 k bytové jednotce č. 13 UMCP14/19/02128 18 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
14.01.2019 30.01.2019 18_Zamer_na_prideleni_nebytoveho_prostoru_ul._Bobkova_736_Praha_9_k_bytove_jednotce_c._13.pdf (325,7 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor Záměr na změnu nájemce na užívané prostory v ul. Generála Janouška 902, P - 9 Černý Most UMCP14/19/02130 19 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
14.01.2019 30.01.2019 19_Zamer_na_zmenu_najemce_na_uzivane_prostory_v_ul._Generala_Janouska_902_Praha_9_-_Cerny_Most.pdf (720,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bobkova UMCP14/19/02140 20 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
14.01.2019 30.01.2019 20_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Bobkova.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Veřejná vyhláška - zahájení řízení o uložení povinnosti odstranit vrak MBK 22 45 UMCP14/19/02175 21 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
14.01.2019 30.01.2019 21_Verejna_vyhlaska_-_zahajeni_rizeni_o_ulozeni_povinnosti_odstranit_vrak_MBK_22_45.pdf (545,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení v oboru všeobecné praktické lékařství UMCP14/19/01865 10 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
11.01.2019 22.02.2019 10_Vyberove_rizeni_v_oboru_vseobecne_prakticke_lekarstvi.pdf (304,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 Rozpočtové provizorium finančního hospodaření na rok 2019 UMCP14/19/01953 11 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
11.01.2019 02.01.2020 11_Rozpoctove_provizorium_financniho_hospodareni_na_rok_2019.pdf (1,9 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 Konkurzní řízení na ředitele ZŠ Hloubětínská 700 UMCP14/19/01463 08 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
09.01.2019 21.02.2019 8_Vyhlaseni_konkursniho_rizeni_na_funkci_reditele_ZS_Hloubetinska_700_Praha_9.pdf (397,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 Konkurzní řízení na ředitele MŠ U Hostavického potoka 803 UMCP14/19/01467 09 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
09.01.2019 21.02.2019 9_Vyhlaseni_konkursniho_rizeni_na_funkci_reditele_MS_U_Hostavickeho_potoka_803_-_71_Praha_9.pdf (381,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Holenská UMCP14/19/01261 07 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
08.01.2019 24.01.2019 7_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu_v_ul._Holenska.pdf (1,4 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bryksova UMCP14/19/00954 06 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
07.01.2019 23.01.2019 6_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Bryksova.pdf (633,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy Výběrové řízení v oboru paliativní medicína UMCP14/19/00746 05 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1
04.01.2019 18.02.2019 5_Vyberove_rizeni_v_oboru_paliativni_medicina.pdf (301,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Ostatní oznámení Úřadu městské části Praha 14 26. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 UMCP14/19/00607 01 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
03.01.2019 04.07.2019 1_26._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2018.pdf (1,5 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro Jiří Broum nar. 1982 199/2019/SD-JH Město Votice, IČ:00232963
DS: 9gbbwng, Komenského nám. 700, 259 01 Votice
Město Votice, IČ:00232963
DS: 9gbbwng, Komenského nám. 700, 259 01 Votice
03.01.2019 21.01.2019 2_Verejna_vyhlaska_-_ulozeni_pisemnosti_-_Jiri_Broum_nar._1982.pdf (291,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elelktřiny v ul. Kolbenova UMCP14/19/00581 03 JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
03.01.2019 24.01.2019 3_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Kolbenova_c.p._962.pdf (308,2 kB)
 1 - 25 z 308