Úřední deska - Stav k 25.06.2021 1 - 25 z 148  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 333, Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti - stavba č. 40297 TV Hloubětín - Mochovská I UMCP14/21/27090/KT/TZ 333 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
25.06.2021 12.07.2021 333_Oznameni_o_zahajeni_rizeni_-_prodlouzeni_platnosti_-_stavba_c._40297_TV_Hloubetin_-_Mochovska_I_Praha_9.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru sociálních věcí a zdravotnictví 334, Vyhlášení dotačního programu na rok 2022 - "Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14" UMCP14/21/27131/KT/TZ 334 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
25.06.2021 26.07.2021 334_Usneseni_k_vyhlaseni_dotacniho_programu_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2022_v_oblasti_-_Podpora_pecovatelske_sluzby_pro_obcany_MC_Praha_14.pdf (277,9 kB)
334._Zverejneni_vyhlaseni_-pecovatelska_sluzba_2022.pdf (310,3 kB)
334..._Pravidla_.pdf (429,3 kB)
334.._VS_o_poskytnuti_dodace_.pdf (168,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 335, Oznámení - zahájení územního řízení - WTTx9 NT A P9ZEL OK, Praha, Hloubětín, ul. Zelenečská UMCP14/21/27141/KT/TZ 335 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
25.06.2021 12.07.2021 335_Oznameni_-_zahajeni_uzemniho_rizeni_-_WTTx9_NT_A_P9ZEL_OK_Praha_Hloubetin_ul._Zelenecska.pdf (809,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 332, Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Ford Escort UMCP14/21/27031/KT/TZ 332 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8, Czech Republic
24.06.2021 23.09.2021 332_Oznameni_o_moznosti_vyzvednout_odstranene_vozidlo_Ford_Escort.pdf (617,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 329, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Poděbradská a Průmyslová 15.7.2021 UMCP14/21/26475/KT/TZ 329 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce, a.s., IČ:27376516
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
22.06.2021 16.07.2021 329_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Podebradska_a_Prumyslova_15.7.2021.pdf (301,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 330, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Poděbradská a Průmyslová 13.8.2021 UMCP14/21/26478/KT/TZ 330 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce, a.s., IČ:27376516
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
22.06.2021 16.08.2021 330_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Podebradska_a_Prumyslova_13.8.2021.pdf (300,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 331, Výzva vyjádření k podanému odvolání: UMCP14/20/30397/OV/MILD UMCP14/21/26538/KT/TZ 331 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
22.06.2021 08.07.2021 331_Vyzva_vyjadreni_k_podanemu_odvolani_UMCP14-20-30397-OV-MILD_.pdf (419,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 322, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Breitcetlova UMCP14/21/26187/KT/TZ 322 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
21.06.2021 07.07.2021 322_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Breitcetlova.pdf (617,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 323, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Kostlivého UMCP14/21/26191/KT/TZ 323 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
21.06.2021 07.07.2021 323_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Kostliveho.pdf (1,3 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 324, Veřejná vyhláška - Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části městs. okruhu UMCP14/21/26230/KT/TZ 324 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
21.06.2021 14.07.2021 324_Verejna_vyhlaska_-_Uzemni_opatreni_o_stavebni_uzavere_pro_dostavbu_vychodni_casti_mestskeho_okruhu.pdf (4,5 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 325, Záměr na prodej části pozemků parc. č. 1072/100, 1072/101 a 1072/170 v k. ú. Hloubětín UMCP14/21/26250/KT/TZ 325 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
21.06.2021 07.07.2021 325_Zamer_na_prodej_casti_pozemku_parc._c._1072-100_1072-101_a_1072-170_v_k._u._Hloubetin.pdf (277,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 326, Výběrové řízení - sociální pracovník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví UMCP14/21/26255/KT/TZ 326 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
21.06.2021 08.07.2021 326_Vyberove_rizeni_-_socialni_pracovnik-ce_odboru_socialnich_veci_a_zdravotnictvi.pdf (600,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 327, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Manželů Dostálových UMCP14/21/26300/KT/TZ 327 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
21.06.2021 07.07.2021 327_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Manzelu_Dostalovych.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 328, Rozhodnutí - Přístavba zahrádkářské chaty č.ev. 361 v osadě Třešňovka, Hloubětín UMCP14/21/26369/KT/TZ 328 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
21.06.2021 07.07.2021 328_Rozhodnuti_-_Pristavba_zahradkarske_chaty_c.ev._361_v_osade_Tresnovka_Hloubetin.pdf (1,6 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 320, Záměr na pronájem prostoru - ul. Bryksova č. p. 759 na pozemku parc. č. 232/658, Černý Most UMCP14/21/25938/KT/TZ 320 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
17.06.2021 08.07.2021 320_Zamer_na_pronajem_prostoru_v_ul._Bryksova_c._p._759_na_pozemku_parc._c._232-658_Cerny_Most.pdf (528,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 303, Záměr na prodloužení nájemní smlouvy prostoru v ul. Kardašovská č. p. 625 - BELSTAV CZ UMCP14/21/25295/KT/TZ 303 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
16.06.2021 02.07.2021 303_Zamer_na_prodlouzeni_najemni_smlouvy_prostoru_slouziciho_k_podnikani_v_ul._Kardasovska_c._p._625_-_BELSTAV_CZ_s._r_o..pdf (430,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 308, Výběrové řízení - Referent/ka oddělení přestupků odboru právních a kontrolních činností UMCP14/21/25601/KT/TZ 308 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
16.06.2021 01.07.2021 308_Vyberove_rizeni_-_Referent_-_ka_oddeleni_prestupku_odboru_pravnich_a_kontrolnich_cinnosti.pdf (673,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 309, Oznámení - zahájení společného řízení - Rekonstrukce komunikace za Rokytkou UMCP14/21/25794/KT/TZ 309 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
16.06.2021 02.07.2021 309_Oznameni_-_zahajeni_spolecneho_rizeni_-_Rekonstrukce_komunikace_za_Rokytkou_usek_ulice_Hodejovicka_vcetne_-_Broumarska_Praha_9.pdf (1,3 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 310, Závěr zjišťovacího řízení - Záměr - Stavba č. 7552, Mladoboleslavská - Budovatelská UMCP14/21/25801/KT/TZ 310 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
16.06.2021 02.07.2021 310_Zaver_zjistovaciho_rizeni_-_Stavba_c._7552_Mladoboleslavska_-_Budovatelska.pdf (6,7 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 311, Posuzování vlivů na životní prostředí - záměr V205 / 206 - přestavba na 400kV UMCP14/21/25803/KT/TZ 311 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
16.06.2021 02.07.2021 311_Posuzovani_vlivu_na_zivotni_prostredi_-_zamer_V205_-_206_-_prestavba_na_400kV.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 313, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Vašátkova UMCP14/21/25820/KT/TZ 313 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
16.06.2021 02.07.2021 313_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Vasatkova.pdf (674,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 314, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v obl. Jiráskova čtvrť a Jahodnice UMCP14/21/25821/KT/TZ 314 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
16.06.2021 02.07.2021 314_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_oblasti_Jiraskova_ctvrt_a_Jahodnice.pdf (2,0 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 315, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - čištění komunikací UMCP14/21/25824/KT/TZ 315 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
16.06.2021 02.07.2021 315_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_-_cisteni_komunikaci.pdf (1,8 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 316, Záměr na pronájem pozemků parc.č. 941 - 1 a parc.č. 939, k.ú. Kyje UMCP14/21/25835/KT/TZ 316 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
16.06.2021 02.07.2021 316_Zamer_na_pronajem_pozemku_parc.c._941_-_1_a_939_k.u._Kyje.pdf (245,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 317, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bryksova 817 - 50 UMCP14/21/25837/KT/TZ 317 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
16.06.2021 02.07.2021 317_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Bryksova_817_-_50.pdf (714,4 kB)
317_priloha.pdf (565,9 kB)
 1 - 25 z 148