Úřední deska - Stav k 25.10.2020 1 - 25 z 176  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 570, Rozhodnutí - Rekonstrukce navazujícího úseku ul. Tálinská od křižovatky s Černičnou UMCP14/20/40929 570 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
22.10.2020 09.11.2020 570_Rozhodnuti_-_Rekonstrukce_navazujiciho_useku_ul._Talinska_od_krizovatky_s_Cernicnou.pdf (2,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 571, Záměr na prodej části pozemků parc.č. 1072/84 a 1072/85, k.ú. Hloubětín UMCP14/20/41006 571 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
22.10.2020 09.11.2020 571_Zamer_na_prodej_casti_pozemku_parc._c._1072-84_a_1072-85_k.u._Hloubetin.pdf (276,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 564, Vyrozumění o probíhajícím řízení č. j. 10 A 113/2020-17 UMCP14/20/40623 564 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městský soud v Praze, IČ:00215660
Slezská 9, 120 00 Praha
21.10.2020 06.11.2020 564_Mestsky_soud_v_Praze_-_VYROZUMENI_O_PROBIHAJICIM_RIZENI_c.j._10A_113-2020-17.pdf (351,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 565, 16. rozpočové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 UMCP14/20/40719 565 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
21.10.2020 04.07.2021 565_16._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2020.pdf (2,0 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 566, 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 UMCP14/20/40722 566 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
21.10.2020 04.07.2021 566_17._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2020.pdf (1,7 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 567, Usnesení vlády ČR č. 1078 o přijetí krizového opatření UMCP14/20/40723 567 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
21.10.2020 04.11.2020 567_Usneseni_vlady_CR_c._1078_o_prijeti_krizoveho_opatreni.pdf (938,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 568, Usnesení vlády ČR č. 1079 o přijetí krizového opatření UMCP14/20/40725 568 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
21.10.2020 04.11.2020 568_Usneseni_vlady_CR_c._1079_o_prijeti_krizoveho_opatreni.pdf (1,6 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 569, Usnesení vlády ČR č. 1080 o přijetí krizového opatření UMCP14/20/40726 569 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
21.10.2020 04.11.2020 569_Usneseni_vlady_CR_c._1080_o_prijeti_krizoveho_opatreni.pdf (672,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 559, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka oddělení rozpočtu OŘEŠ UMCP14/20/40475 559 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9
20.10.2020 12.11.2020 559_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_referent-ka_oddeleni_rozpoctu_odboru_rizeni_ekonomiky_a_skolstvi.pdf (686,4 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 560, Záměr na pronájem prostoru nesloužícího k podnikání v ul. Bryksova č. p. 750, ČM UMCP14/20/40549 560 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
SMP 14, a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9
20.10.2020 05.11.2020 560_Zamer_na_pronajem_prostoru_neslouziciho_k_podnikani_v_ulici_Bryksova_c._p._750_Cerny_Most.pdf (388,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 561, Opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu na komunikaci v ul. Volkova, ČM UMCP14/20/40552 561 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
20.10.2020 06.11.2020 561_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodne_upravy_provozu_na_komunikaci_v_ul._Volkova_CM.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 562, Opatření obecné povahy- přechodné úpravy provozu na komunikaci v ul. Rožmberská, Kyje UMCP14/20/40553 562 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
20.10.2020 06.11.2020 562_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodne_upravy_provozu_na_komunikaci_v_ul._Rozmberska_Kyje.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 563, Opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu na komunikaci v ul. Bryksova, ČM UMCP14/20/40555 563 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
20.10.2020 06.11.2020 563_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodne_upravy_provozu_na_komunikaci_v_ul._Bryksova_CM.pdf (576,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 558, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Ronešova UMCP14/20/40217 558 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
19.10.2020 04.11.2020 558_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Ronesova.pdf (626,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 556, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Vodňanská UMCP14/20/39980 556 AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
16.10.2020 11.11.2020 Pavlina151020113007.pdf (308,2 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 557, Záměr na postoupení smlouvy prostoru č.p. 742, ulice Bryksova, P 9 UMCP14/20/40091 557 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
16.10.2020 01.11.2020 557_Zamer_na_postoupeni_smlouvy_prostoru_slouziciho_k_podnikani_c.p._742_ulice_Bryksova_Praha_9_-_Cerny_Most.pdf (633,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 528, Veřejná vyhláška - vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP hl.m.Prahy UMCP14/20/38357 528 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního rozvoje, IČ:00064581
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha
14.10.2020 20.11.2020 528_Verejna_vyhlaska_-_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmeny_Z_3131-12_vlny_12_UP_hl._m._Prahy.pdf (1,5 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 551, Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události UMCP14/20/39621 551 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9
14.10.2020 04.01.2021 551_Rozhodnuti_o_prominuti_mistniho_poplatku_z_pobytu_z_duvodu_mimoradne_udalosti.pdf (570,8 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 552, Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu č. p. 758, ul. Bryksova, ČM UMCP14/20/39700 552 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
SMP 14, a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9
14.10.2020 30.10.2020 552_Zamer_na_pronajem_prostoru_slouziciho_k_podnikani_v_ul._Bryksova_c._p._758_Praha_9_.pdf (369,2 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 553, Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu č. p. 844, ul. Gen. Janouška, ČM UMCP14/20/39701 553 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
SMP 14, a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9
14.10.2020 30.10.2020 553_Zamer_na_pronajem_prostoru_slouziciho_k_podnikani_v_ulici_Generala_Janouska_c._p._844_Praha_9.pdf (369,1 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 554, Záměr na udelení souhlasu s pachtem obchodního závodu - Spol. Centrum Prof. Čecha UMCP14/20/39703 554 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
SMP 14, a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9
14.10.2020 30.10.2020 554_Zamer_na_udeleni_souhlasu_s_pachtem_obchodniho_zavodu_-_Spolecnost_Centrum_Prof._Cecha.pdf (728,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 541, Usnesení vlády ČR č. 1021 UMCP14/20/39326 541 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
13.10.2020 04.11.2020 541_Usneseni_vlady_CR_c._1021.pdf (1,3 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 542, Usnesení vlády ČR č. 1022 UMCP14/20/39329 542 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
13.10.2020 02.11.2020 542_Usneseni_vlady_CR_c._1022.pdf (702,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 543, Usnesení vlády ČR č. 1023 UMCP14/20/39331 543 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
13.10.2020 13.11.2020 543_Usneseni_vlady_CR_c._1023.pdf (1,0 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 544, Usnesení vlády ČR č. 1026 UMCP14/20/39333 544 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
13.10.2020 13.11.2020 544_Usneseni_vlady_CR_c._1026.pdf (582,7 kB)
 1 - 25 z 176