Úřední deska - Stav k 08.05.2021


Požadovaný dokument již není k dispozici.

 1 - 25 z 166  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 237, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Za Černým Mostem, Borská atd. UMCP14/21/19581KT/TZ 237 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
07.05.2021 24.05.2021 237_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Za_Cernym_Mostem_Borska_Jordanska_atd..pdf (449,8 kB)
237a_Priloha_mapa.pdf (4,6 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 235, Rozhodnutí stavební povolení - Revitalizace bytového domu Zelenečská 125 a 126 UMCP14/21/19368KT/TZ 235 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
06.05.2021 24.05.2021 235_Rozhodnuti_stavebni_povoleni_-_Revitalizace_bytoveho_domu_Zelenecska_125_a_126.pdf (3,9 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 236, Rozhodnutí o umístění stavby - STAVBA P+R Lednická, Praha 14 - Kyje UMCP14/21/19375KT/TZ 236 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
06.05.2021 24.05.2021 236_Rozhodnuti_o_umisteni_stavby_-_STAVBA_P_R_Lednicka_Praha_14_-_Kyje.pdf (1,9 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 229, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Travná UMCP14/21/19070 229 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
05.05.2021 21.05.2021 229_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodna_uprava_provozu_v_ul._Travna.pdf (681,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 230, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Dygrýnova UMCP14/21/19071 230 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
05.05.2021 21.05.2021 230_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodna_uprava_provozu_v_ul._Dygrynova.pdf (1,3 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 231, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Doležalova. UMCP14/21/19078 231 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
05.05.2021 21.05.2021 231_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodna_uprava_provozu_v_ul._Dygrynova.pdf (1,3 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 232, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Bryksova UMCP14/21/19079 232 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
05.05.2021 21.05.2021 232_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodna_uprava_provozu_v_ul._Bryksova.pdf (668,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení kanceláře tajemníka 233, Usnesení - určení data smrti - Marie Jaracová UMCP14/21/19080 233 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
05.05.2021 07.06.2021 233_Usneseni_-_urceni_data_smrti_-_Marie_Jaracova.pdf (277,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 234, Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Miroslava Filipová a Jiří Broum UMCP14/21/19081 234 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
05.05.2021 21.05.2021 234_Doruceni_pisemnosti_verejnou_vyhlaskou_-_Miroslava_Filipova_a_Jiri_Broum.pdf (286,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 228, Závěr zjišťovacícho řízení - Plán dílčího povodí Dolní Vltavy UMCP14/21/18910 228 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
04.05.2021 20.05.2021 228_Zaver_zjistovacicho_rizeni_-_Plan_dilciho_povodi_Dolni_Vltavy.pdf (231,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 224, Oznámení přerušení dodávky elektřiny v ul. Čertouská UMCP14/21/18480 224 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce, a.s., IČ:27376516
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
03.05.2021 04.06.2021 224_Oznameni_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Certouska.pdf (336,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 225, Oznámení přerušení dodávky elektřiny v ul. Vaňkova UMCP14/21/18483 225 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce, a.s., IČ:27376516
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
03.05.2021 04.06.2021 225_Oznameni_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Vankova.pdf (326,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 226, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Volkova UMCP14/21/18637 226 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
03.05.2021 19.05.2021 226_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodna_uprava_provozu_v_ul._Volkova.pdf (962,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 227, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Zálužská UMCP14/21/18536 227 AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
03.05.2021 17.06.2021 ul._Zaluzska_Oznameni_o_prerus._dod._el._16.6.2021.pdf (310,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 222, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Chlumecká UMCP14/21/18214 222 VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6
VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6
30.04.2021 21.05.2021 Bezproudi_Chlumecka_20.5.2021.pdf (554,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 223, Výzva vyjádření k podanému odvolání - Společenství vlastníků Rochovská UMCP14/21/18274 223 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
30.04.2021 17.05.2021 223_Vyzva_vyjadreni_k_podanemu_odvolani_-_Spolecenstvi_vlastniku_Rochovska.pdf (1,4 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 221, Dražební vyhláška D06/2021 - Státní statek UMCP14/21/18048 221 Realit Praha spol. s r.o., IČ:49614509
DS: kd67n5y, Vyšehradská 1446/53, 128 00 Praha 2
Realit Praha spol. s r.o., IČ:49614509
DS: kd67n5y, Vyšehradská 1446/53, 128 00 Praha 2
29.04.2021 04.06.2021 DV_06_2021.pdf (2,6 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 219, 2. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria hospodaření MČ Praha 14 na rok 2021 UMCP14/21/17580 219 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
27.04.2021 04.07.2022 219_K_navrhu_na_2._rozpoctove_opatreni_v_obdobi_rozpoctoveho_provizoria_financniho_hospodareni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2021.pdf (2,9 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 220, Usnesení - stavební řízení Polyfunkčního domu - nástavba 4.NP a přístavba výtahu, k.ú. Hloubětí UMCP14/21/17670 220 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
27.04.2021 13.05.2021 220_Usneseni_-_stavebni_rizeni_Polyfunkcniho_domu_-_nastavba_4.NP_a_pristavba_vytahu_k.u._Hloubetin.pdf (890,1 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 217, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. V Chaloupkách UMCP14/21/17409 217 Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9, Czech Republic
Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9, Czech Republic
26.04.2021 18.05.2021 oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny.pdf (309,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 218, Oznámení o vyhlášení konkursního řízení Praha - Klánovice UMCP14/21/17499 218 Alena Slezáková
slezakova@praha-klanovice.cz
Alena Slezáková
slezakova@praha-klanovice.cz
26.04.2021 25.05.2021 SKM_C364e21041512080.pdf (857,1 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 213, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Broumarská a Vajgarská UMCP14/21/17167 213 Svelin-elektromontáže,s.r.o., IČ:27428176
DS: d2r5jr9, Čiklova 637/13, 128 00 Praha 2
Svelin-elektromontáže,s.r.o., IČ:27428176
DS: d2r5jr9, Čiklova 637/13, 128 00 Praha 2
23.04.2021 19.05.2021 Bezproudi_18.5.2021.pdf (303,8 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 214, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Broumarská a Vajgarská UMCP14/21/17192 214 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce a.s.
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
23.04.2021 17.06.2021 214_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Broumarska_a_Vajgarska.pdf (271,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 215, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na cyklostezce Praha Kyje UMCP14/21/17225 215 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
23.04.2021 10.05.2021 215_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_cyklostezce_za_budovou_firmy_Mountfield_-_Praha_Kyje.pdf (1,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 216, Usnesení - oznámení zahájení společného řízení stavby Polyfunkční dům, Mochovská 40, Hloubětín UMCP14/21/17264 216 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
23.04.2021 10.05.2021 216_Usneseni_-_oznameni_zahajeni_spolecneho_rizeni_stavby_Polyfunkcni_dum_nastavba_4.NP_a_pristavba_vytahu_Praha_Hloubetin_Mochovska_40.pdf (1,1 MB)
 1 - 25 z 166