Úřední deska - Stav k 28.05.2024


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 123  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 403, Výběrové řízení - Referent /ka úseku územního rozvoje ( architekt /ka ) odboru dopravy UMCP14/24/28506/OHS/TZ 403/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 8/1073, 198 00 Praha
28.05.2024 29.06.2024 403_Vyberove_rizeni_-_Referent_-_ka_useku_uzemniho_rozvoje_architekt_-_ka_odboru_dopravy_.pdf (925,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 404, Výběrové řízení - Referent /ka odboru dopravy - pro pozemní komunikace UMCP14/24/28620/OHS/TZ 404/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9, Czech Republic
28.05.2024 29.06.2024 404_Vyberove_rizeni_-_Referent_-_ka_odboru_dopravy_-_pro_pozemni_komunikace.pdf (1,2 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 384, Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 Zásad ÚR UMCP14/24/27510/OHS/TZ 384/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
27.05.2024 04.07.2024 384_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_Aktualizace_c._13_Zasad_uzemniho_rozvoje_hl.m.Prahy.pdf (226,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 397, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Hejtmanská č.p. 244,346,270,190,252,251,886,262... UMCP14/24/28254/OHS/TZ 397/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce ,a.s.
Svornosti 3199/19, 150 00 Praha 5
27.05.2024 19.06.2024 397_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Hejtmanska_c.p._244_346_270_190_252_251_886_262_263_280_281_345_885_592.pdf (539,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 398, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Hejtmanská č.p. 244,346,270,190,252,251,886,262... UMCP14/24/28257/OHS/TZ 398/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce ,a.s.
Svornosti 3199/19, 150 00 Praha 5
27.05.2024 20.06.2024 398_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Hejtmanska_c.p._244_346_270_190_252_251_886_262_263_280_281_345_885_592.pdf (535,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 399, 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024 UMCP14/24/28269/OHS/TZ 399/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9, Czech Republic
27.05.2024 01.08.2025 399_5._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2024.pdf (292,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 400, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bryksova x Vybíralova UMCP14/24/28338/OHS/TZ 400/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9, Czech Republic
27.05.2024 12.06.2024 400_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Bryksova_x_Vybiralova_u_Plecharny.pdf (421,4 kB)
400_Vybiralova_Beh.pdf (221,4 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 401, Záměr na úpravu nákladů za poskytnuté služby - doplnění nájemní smlouvy Bistro DOMU, Hloubětín UMCP14/24/28474/OHS/TZ 401/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
27.05.2024 12.06.2024 401_Zamer_na_upravu_nakladu_za_poskytnute_sluzby_-_doplneni_najemni_smlouvy_Bistro_DOMU_k.u._Hloubetin.pdf (80,4 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 402,Záměr na úpravu nákladů za poskytnuté služby - doplnění nájemní smlouvy Městská knihovna v Praze UMCP14/24/28485/OHS/TZ 402/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
27.05.2024 12.06.2024 402_Zamer_na_upravu_nakladu_za_poskytnute_sluzby_-_doplneni_najemni_smlouvy_Mestska_knihovna_v_Praze.pdf (81,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 390, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na konečné tramvaje na Lehovci UMCP14/24/28092/OHS/TZ 390/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9, Czech Republic
24.05.2024 10.06.2024 390_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_konecne_tramvaje_na_sidlisti_Lehovec.pdf (386,0 kB)
390_priloha.pdf (1,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru majetku a strategického plánování 391, Záměr na úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem v k.ú. Černý Most UMCP14/24/28139/OHS/TZ 391/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9, Czech Republic
24.05.2024 11.06.2024 391_Zamer_na_uplatny_prevod_vlastnickeho_prava_k_nemovitostem_parc._c._221_-_602_221_-_603_221_-_604_221_-_605_221_-_675_221_-_676_221_-_677_221_-_678_221_-_679_221_-_680_221_-_606_v_k.u._Cerny_Most.pdf (590,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 394, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Hejtmanská č.p.156,242,177,211,210,883,286,402,182 UMCP14/24/28144/OHS/TZ 394/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce ,a.s.
Svornosti 3199/19, 150 00 Praha 5
24.05.2024 21.06.2024 394_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Hejtmanska_c.p._156_242_177_211_210_883_286_402_182.pdf (489,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 395, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Hejtmanská č.p.156,242,177,211,210,883,286,402,182 UMCP14/24/28145/OHS/TZ 395/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce ,a.s.
Svornosti 3199/19, 150 00 Praha 5
24.05.2024 22.06.2024 395_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Hejtmanska_c.p._156_242_177_211_210_883_286_402_182.pdf (479,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru výstavby 396, Oznámení o zahájení stavebního řízení - jednání: "č. 0211 Lipnická - Ocelkova" UMCP14/24/27708/OV/KOPZ Uřad městské části Praha 14, Oddělení prům.a vodohosp.staveb
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Uřad městské části Praha 14, Oddělení prům.a vodohosp.staveb
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
24.05.2024 10.06.2024 23-51005.pdf (306,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru majetku a strategického plánování 385, Záměr na pronájem části pozemků parc. č. 1072/123 a 1072/175 v k. ú. Hloubětín UMCP14/24/27810/OHS/TZ 385/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
23.05.2024 08.06.2024 385_Zamer_na_pronajem_casti_pozemku_parc._c._1072-123_a_parc._c._1072-175_v_k._u._Hloubetin.pdf (459,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 386, Opatření obecné povahy-přechodné úpravy provozu v ul. Slévačská UMCP14/24/27789/OD/VOM Uřad městské části Praha 14, Odbor dopravy
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Uřad městské části Praha 14, Odbor dopravy
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
23.05.2024 10.06.2024 Slevacska_Smutna.pdf (118,4 kB)
24-20475.pdf (308,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 387, Opatření obecné povahy - místní úpravy provozu v ul. Cíglerova, parkoviště NN2384 UMCP14/24/27848/OD/VOM Uřad městské části Praha 14, Odbor dopravy
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Uřad městské části Praha 14, Odbor dopravy
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
23.05.2024 10.06.2024 Ciglerova_NN2384.pdf (113,3 kB)
24-27848.pdf (299,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 388, Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Vašátkova UMCP14/24/27868/OD/VOM Uřad městské části Praha 14, Odbor dopravy
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Uřad městské části Praha 14, Odbor dopravy
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
23.05.2024 10.06.2024 Vasatkova.pdf (108,9 kB)
24-27868.pdf (297,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 382, Rozhodnutí povolení prodeje vozidla značky CHRYSLER GRAND VOYAGER, RZ 1A68274 UMCP14/24/26811/OD/KORL Uřad městské části Praha 14, Odbor dopravy
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Uřad městské části Praha 14, Odbor dopravy
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
22.05.2024 07.06.2024 24-13409.pdf (315,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 383, Dražební vyhláška č. j. 219EX 03920/22-840, povinný Vasyl Shvalia UMCP14/24/27487/OHS/TZ 383/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
22.05.2024 03.07.2024 383_Drazebni_vyhlaska_c._j._219EX_03920-22-840_povinny_Vasyl_Shvalia.pdf (1,0 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 375, Konkursní řízení - ředitel /ka - Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou UMCP14/24/27095/OHS/TZ 375/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1
21.05.2024 11.06.2024 375_Konkursni_rizeni_-_redietel-ka_-_Skola_v_prirode_a_skolni_jidelna_Janov_nad_Nisou.pdf (607,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 376, Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Uložení povinnosti odstranit vrak - Ford Focus UMCP14/24/27182/OHS/TZ 376/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9, Czech Republic
21.05.2024 06.06.2024 376_Verejna_vyhlaska_-_Rozhodnuti_-_Ulozeni_povinnosti_odstranit_vrak_-_Ford_Focus.pdf (274,1 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 377, Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Audi, RZ - 3AY8801, Ocelkova 643 /20 UMCP14/24/27186/OHS/TZ 377/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa služeb
Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8
21.05.2024 22.07.2024 377_Vyzva_k_odstraneni_vozidla_z_pozemni_komunikace_-_Audi_RZ_-_3AY8801_Ocelkova_643_-_20.pdf (241,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 378, Opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu v ul. Madarova, Za luhem a V Čeňku UMCP14/24/27277/OHS/TZ 378/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
21.05.2024 07.06.2024 378_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Madarova_Za_luhem_a_V_Cenku.pdf (428,4 kB)
378_Situace_-_Madarova_Za_luhem_a_V_Cenku.pdf (174,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 379, Opatření obecné povahy - přechodné: Oprava parkoviště Bratří Venclíků UMCP14/24/27234/OD/VOM Uřad městské části Praha 14, Odbor dopravy
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Uřad městské části Praha 14, Odbor dopravy
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
21.05.2024 06.06.2024 Bratri_Vencliku.pdf (140,8 kB)
24-27214.pdf (299,7 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 123  Další Poslední