Úřední deska - Stav k 25.05.2022


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 119  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 265, Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 141/5, k.ú. Černý Most - pro umístění dobíjecí stanice UMCP14/22/22428/OHS/TZ 265/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
25.05.2022 10.06.2022 265_Zamer_na_pronajem_casti_pozemku_parc.c._141_-_5_k.u._Cerny_Most_-_pro_umisteni_dobijeci_stanice_na_dobijeni_elektromobilu.pdf (538,5 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem bytových jednotek 266, Záměr na pronájem bytů na Praze 14 v ul. Bryksova, Bobkova a Rochovská UMCP14/22/22462/OHS/TZ 266/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
25.05.2022 10.06.2022 3._priloha_k_pronajmu_bytu_v_ul._Rochovska.pdf (362,8 kB)
1._priloha_k_pronajmu_bytu_v_ul._Bryksova.pdf (320,2 kB)
2._priloha_k_pronajmu_bytu_v_ul._Bobkova.pdf (362,0 kB)
266_Zamer_na_pronajem_bytu_na_Praze_14_v_ul._Bryksova_Bobkova_a_Rochovska.pdf (1,6 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 260, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Pilská a v ul. Plumlovská UMCP14/22/22201/OHS/TZ 260/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce a.s.
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
24.05.2022 28.06.2022 260_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Pilska_p.c._422_24_379_12_25_10_a_v_ul._Plumlovska_ZBVO_0526_c.p._41_21_535.pdf (597,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 261, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Pilská a v ul. Plumlovská UMCP14/22/22203/OHS/TZ 261/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce a.s.
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
24.05.2022 29.06.2022 261_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Pilska_c.p._422_24_379_12_25_10_a_v_ul._Plumlovska_ZBVO_0526_c.p._41_21_535.pdf (625,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 262, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Pilská a v ul. Plumlovská UMCP14/22/22208/OHS/TZ 262/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce a.s.
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
24.05.2022 30.06.2022 262_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Pilska_c.p._422_24_379_12_25_10_9_404_7_11_8_790_a_ul._Plumlovska_ZBVO_0526_c.p._41_21_535.pdf (624,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 263, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Pilská č.p. 404, 7, 11, 8, 790 UMCP14/22/22211/OHS/TZ 263/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce a.s.
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
24.05.2022 01.07.2022 263_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Pilska_c.p._404_7_11_8_790.pdf (609,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 264, Oznámení o možnosti převzít písemnost: UR - Stavba D0 510 - zkapacitnění MHMP 785048/2022 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
24.05.2022 24.06.2022 2020-1812161.pdf (289,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 228, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Herdovská a Aloisovská UMCP14/22/19374/OHS/TZ 228/2022 AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
23.05.2022 03.06.2022 Pavlina050522111006.pdf (337,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 259, 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 UMCP14/22/22025/OHS/TZ 259/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
23.05.2022 04.07.2023 259_5._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2022.pdf (3,4 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru výstavby 258, Oznámení zahájení řízení "Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0008 - Mochovská II" UMCP14/22/21721/OHS/TZ 258/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
20.05.2022 06.06.2022 258_Oznameni_zahajeni_rizeni_Stavba_c._40297_TV_Hloubetin_etapa_0008_-_Mochovska_II.pdf (2,1 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 257, Veřejná vyhláška - uložení povinnosti odtranit vrak MERCEDES 135 LS, černý UMCP14/22/21425/OHS/TZ 257/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
18.05.2022 03.06.2022 257_Verejna_vyhlaska_-_ulozeni_povinnosti_odstranit_vrak_MERCEDES_135_LS_cerny_v_ul._Manzelu_Dostalovych.pdf (502,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 254, Záměr na prodej pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Kyje UMCP14/22/21188/OHS/TZ 254/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
17.05.2022 03.06.2022 254_Zamer_na_prodej_pozemku_parc._c._126-1_k._u._Kyje.pdf (536,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 255, Záměr na prodej pozemku parc. č. 125, k. ú. Kyje UMCP14/22/21189/OHS/TZ 255/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
17.05.2022 03.06.2022 255_Zamer_na_prodej_pozemku_parc._c._125_k._u._Kyje.pdf (520,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 256, Záměr na směnu pozemku parc. č. 124, k. ú. Kyje UMCP14/22/21194/OHS/TZ 256/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
17.05.2022 03.06.2022 256_Zamer_na_smenu_pozemku_parc._c._124_k._u._Kyje.pdf (596,3 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 252, Záměr na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího k podnikání v objektu Vybíralova 969,P9 UMCP14/22/20460/OHS/TZ 252/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
16.05.2022 01.06.2022 252_Zamer_na_uzavreni_najemni_smlouvy_prostoru_neslouziciho_k_podnikani_v_objektu_Vybiralova_969_P_-_9.pdf (729,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 253, Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky - ZŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26 UMCP14/22/20883/OHS/TZ 253/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 5
náměstí 14.října 1381/4, 150 22 Praha 5
16.05.2022 16.06.2022 253_Konkurzni_rizeni_na_vedouci_pracovni_misto_reditele_-_ky_pravnicke_osoby_-_ZS_Praha_5_-_Smichov_Podbelohorska_26_-_720_.pdf (1,7 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 249, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bobkova UMCP14/22/20358/OHS/TZ 249 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
12.05.2022 30.05.2022 249_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Bobkova.pdf (1,9 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 250, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Bojčenkova UMCP14/22/20360/OHS/TZ 250/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
12.05.2022 30.05.2022 250_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Bojcenkova.pdf (1,7 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 251, Posuzování vlivů na životní prostředí - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metrop. oblasti UMCP14/22/20376/OHS/TZ 251/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
12.05.2022 13.06.2022 251_Posuzovani_vlivu_na_zivotni_prostredi_-_zahajeni_zjistovaciho_rizeni_-_Integrovana_strategie_pro_ITI_Prazske_metropolitni_oblasti_pro_obdobi_2021_-_2027.pdf (2,7 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 240, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Novozámecká, Vidlák, Osetá, Včelničná UMCP14/22/20142/OHS/TZ 240/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce a.s.
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
11.05.2022 15.06.2022 240_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Novozamecka_Vidlak_Oseta_Vcelnicna.pdf (609,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 241, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Novozámecká UMCP14/22/20143/OHS/TZ 241/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce a.s.
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
11.05.2022 16.06.2022 241_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Novozamecka.pdf (584,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 242, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Novozámecká UMCP14/22/20145/OHS/TZ 242/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce a.s.
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
11.05.2022 17.06.2022 242_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Novozamecka.pdf (571,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 243, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Novozámecká č.p. 728,729,730,768,337,732,510,411 UMCP14/22/20170/OHS/TZ 243/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
11.05.2022 21.06.2022 243_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Novozamecka_c.p._728_729_730_768_337_732_510_411.pdf (582,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 244, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Novozámecká č.p. 728,729,730,768,337,732,510,411.. UMCP14/22/20172/OHS/TZ 244/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
11.05.2022 22.06.2022 244_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Novozamecka_c.p._728_729_730_768_337_732_510_411_464_377_461_16_421.pdf (577,8 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 245, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Novozámecká a Vokřínská UMCP14/22/20178/OHS/TZ 245/2022 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
11.05.2022 23.06.2022 245_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Novozamecka_a_Vokrinska.pdf (571,9 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 119  Další Poslední