Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Oznámení došlá na ÚMČ
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Usnesení - dražební vyhláška elektronická dražba č.j. 160EX 5386/15 - 102
Značka 160EX 5386/15-102,104,42
Původce Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898, Marcela Petrošová DS: r4dsxd7, 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav
Adresát Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898, Marcela Petrošová DS: r4dsxd7, 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

1505386102.pdf (265,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 12.06.2019
Má být vyvěšeno do 25.07.2019
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.06.2019 08:06
Do