Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Oznámení došlá na ÚMČ
Kategorie Ostatní oznámení došlá na ÚMČ
Název Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Kyje, parc. č. 2644/1
Značka SPU 262102/2019/Sul
Původce Státní pozemkový úřad, IČ:01312774 DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresát Státní pozemkový úřad, IČ:01312774 DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

_20_soupis_pozemku_9.7.2019.pdf (145,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 09.07.2019
Má být vyvěšeno do 09.10.2019
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.07.2019 00:00
Do