Úřední deska - Stav k 21.07.2024


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 106  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 543, Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 42 ÚP UMCP14/24/38212/OHS/TZ 543/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
MHMP
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
21.07.2024 28.08.2024 543_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_zmen_vlny_42_Uzemniho_planu_sidelniho_utvaru_hl.m._Prahy.pdf (299,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 545, Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 Zásad ÚR UMCP14/24/38257/OHS/TZ 545/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
21.07.2024 27.08.2024 545_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_konani_verejneho_projednani_navrhu_Aktualizace_c._13_Zasad_uzemniho_rozvoje_hl._m._Prahy_a_vyhodnoceni_vlivu_na_udrzitelny_rozvoj_uzemi.pdf (227,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru výstavby 550, Rozhodnutí - schvaluje záměr na stavbu: Zahrádkářské chaty v osadě Třešňovka, Praha-Hloubětín UMCP14/24/38675/OHS/TZ 550/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
19.07.2024 05.08.2024 550_Rozhodnuti_-_schvaluje_stavebni_zamer_na_stavbu-_Zahradkarske_chaty_Hloubetin_v_zahradkarske_osade_Tresnovka_Praha_-_Hloubetin_.pdf (4,2 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 551, Výzva k odstranění vozidla - Volkswagen, RZ - 4AE9723, ul. Dygrýnova UMCP14/24/38712/OHS/TZ 551/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa služeb
Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8
19.07.2024 19.09.2024 551_Vyzva_k_odstraneni_vozidla_-_Volkswagen_RZ_-_4AE9723_ul._Dygrynova.pdf (242,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 552, Výzva k odstranění vozidla - Ford, RZ - 1SL 2025, Kolbenova 862/27 UMCP14/24/38790/OHS/TZ 552/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa služeb
Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8
19.07.2024 19.09.2024 552_Vyzva_k_odstraneni_vozidla_-_Ford_RZ_-_1SL_2025_Kolbenova_862_-_27.pdf (241,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 553, Výzva k odstranění vozidla - Seat, RZ - 5U2 7801, Doležalova 1047/7 UMCP14/24/38791/OHS/TZ 553/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa služeb
Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8
19.07.2024 19.09.2024 553_Vyzva_k_odstraneni_vozidla_-_Seat_RZ_-_5U2_7801_Dolezalova_1047_-_7.pdf (240,4 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 554, Výzva k odstranění vozidla - Škoda, RZ - 2J5 9170, Na Obrátce UMCP14/24/38795/OHS/TZ 554/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa služeb
Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8
19.07.2024 19.09.2024 554_Vyzva_k_odstraneni_vozidla_-_Skoda_RZ_-_2J5_9170_Na_Obratce_.pdf (241,7 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 544, Záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu v ul. Maňákova č.p. 744 UMCP14/24/38216/OHS/TZ 544/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
18.07.2024 03.08.2024 544_Zamer_na_uzavreni_dodatku_ke_smlouve_o_najmu_v_ul._Manakova_c.p._744.pdf (69,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 546, Výzva k odstranění vozidla značky BMW, RZ: 5U38882, odstaveného v ul. 880/9, Praha 14 UMCP14/24/38386/OHS/TZ 546/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
18.07.2024 18.09.2024 546_Vyzva_k_odstraneni_vozidla_znacky_BMW_RZ_5U38882_odstaveneho_v_ul._Breitcetlova_880-9_Praha_14.pdf (241,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 547, Výzva k odstranění vozidla značky Volkswagen, RZ: 9A62345, odstaveného parkoviště proti Smikova UMCP14/24/38392/OHS/TZ 547/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
18.07.2024 18.09.2024 547_Vyzva_k_odstraneni_vozidla_znacky_Volkswagen_RZ_9A62345_odstavene_parkoviste_proti_Smikova_833-8_Praha_14.pdf (238,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 548, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Jindrlovská a Manželů Dostálových UMCP14/24/38404/OHS/TZ 548/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
18.07.2024 16.08.2024 548_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Jindrlovska_a_Manzelu_Dostalovych.pdf (528,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru výstavby 549, Rozhodnutí schvaluje záměr na stavbu: Novostavba rodinného domu v ul. Nad Hutěmi, Hloubětín UMCP14/24/38498/OHS/TZ 549/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
18.07.2024 02.08.2024 549_Rozhodnuti_-_schvaluje_stavebni_zamer_na_stavbu_-_Novostavba_rodinneho_domu_v_ul._Nad_Hutemi_Praha_-_Hloubetin.pdf (6,2 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 540, Výběrové řízení - Referent/ka veřejného pořádku, odboru životního prostředí UMCP14/24/38078/OHS/TZ 540/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
17.07.2024 20.08.2024 540_Vyberove_rizeni_-_Referent-ka_verejneho_poradku_odboru_zivotniho_prostredi.pdf (903,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 541, Výběrové řízení - Referent/ka živnostenského odboru - oddělení kontroly UMCP14/24/38079/OHS/TZ 541/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
17.07.2024 20.08.2024 541_Vyberove_rizeni_-_Referent-ka_zivnostenskeho_odboru_-_oddeleni_kontroly.pdf (950,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 542, DV č.j. 145EX 74/21-296, povinný - Nataliya Brozhova 145EX 74/21-296 Sekyrka Hynek, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241871,Hynek Sekyrka
DS: ieft5qt, Bryksova 818/48, 198 00 Praha 9 - Černý Most, Czech Republic
Sekyrka Hynek, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241871,Hynek Sekyrka
DS: ieft5qt, Bryksova 818/48, 198 00 Praha 9 - Černý Most, Czech Republic
17.07.2024 20.08.2024 2100074296.pdf (120,5 kB)
Oznámení Správy majetku Praha 14 a.s., Záměry na pronájem nebytových prostor 537, Záměr na pronájem nebytových prostor, ul. Kpt. Stránského 999, Praha 14 UMCP14/24/37924/OHS/TZ 537/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa majetku Praha 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9
16.07.2024 01.08.2024 537_Zamer_na_pronajem_nebytovych_prostor_ul._Kpt._Stranskeho_999.pdf (87,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 538, Výběrové řízení - Vedoucí odd. právního a veřejných zakázek, odboru právních a kontr. činností UMCP14/24/38002/OHS/TZ 538/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
16.07.2024 17.08.2024 538_Vyberove_rizeni_-_Vedouci_oddeleni_pravniho_a_verejnych_zakazek_odboru_pravnich_a_kontrolnich_cinnosti.pdf (1,1 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 539, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Aloisovská UMCP14/24/38027/OHS/TZ 539/2024 Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9 - Koloděje
Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9 - Koloděje
16.07.2024 07.08.2024 oznámení o přerušení dodávky elektřiny.pdf (360,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru výstavby 535, Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0030 UMCP14/24/37526/OV/KOPZ Uřad městské části Praha 14, Oddělení prům.a vodohosp.staveb
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Uřad městské části Praha 14, Oddělení prům.a vodohosp.staveb
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
15.07.2024 31.07.2024 24-8861.pdf (270,8 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 536, Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - Škoda, RZ - 1SA8981, ul. Kukelská 7 UMCP14/24/37654/OHS/TZ 536/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa služeb
Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8
15.07.2024 15.10.2024 536_Oznameni_o_moznosti_vyzvednout_odstranene_vozidlo_-_Skoda_RZ_-_1SA8981_ul._Kukelska_7.pdf (237,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 528, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Doležalova UMCP14/24/37367/OHS/TZ 528/2024 Com - Pakt Energy, a.s., IČ:27619613
DS: kfpde58, Vlastibořská 2840/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Com - Pakt Energy, a.s., IČ:27619613
DS: kfpde58, Vlastibořská 2840/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
12.07.2024 03.08.2024 Příloha 1_OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Doležalova 15062023.pdf (201,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru majetku a strategického plánování 529, Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 974 v k. ú. Hostavice UMCP14/24/37372/OHS/TZ 529/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
12.07.2024 30.07.2024 529_Zamer_na_pronajem_casti_pozemku_parc._c._974_v_k._u._Hostavice.pdf (400,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 530, Schválený závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2023 UMCP14/24/37414/OHS/TZ 530/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
12.07.2024 03.01.2026 530_1._Usneseni_Zastupitelstva_MC_Praha_14_ze_dne_25._6._2024.pdf (124,6 kB)
530_1._1_Oznameni_o_zverejneni_schvaleneho_zaverecneho_uctu_za_rok_2023.pdf (293,3 kB)
530_2._Zaverecny_ucet_MC_Praha_14_za_rok_2023_-_Duvodova_zprava.pdf (627,9 kB)
530_3_._Zaverecny_ucet_MC_Praha_14_za_rok_2023_-_prijmy.pdf (1,7 MB)
530_4._Zaverecny_ucet_MC_Praha_14_za_rok_2023_-_Bezne_vydaje.pdf (10,5 MB)
530_5._Zaverecny_ucet_MC_Praha_14_za_rok_2023_-_Kapitalove_vydaje.pdf (7,0 MB)
530_6._Prehled_stavu_prostredku_v_ucelovych_fondech.pdf (139,5 kB)
530_7._Hospodareni_s_majetkem_MC_Praha_14_v_roce_2023.pdf (1,2 MB)
530_8._Hospodareni_prispevkovych_organizaci_zrizenych_MC_Praha_14_za_rok_2023.pdf (6,9 MB)
530_9._Plneni_financniho_planu_zdanovane_cinnosti_za_rok_2023.pdf (1,7 MB)
530_10._Predbezne_financni_hospodareni_zalozenych_pravnickych_osob_MC_Praha_14_za_rok_2023.pdf (3,3 MB)
530_11._Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_MC_Praha_14_za_rok_2023.pdf (5,0 MB)
530_12._Zapis_z_jednani_o_financnim_vyporadani_za_rok_2023.pdf (928,9 kB)
530_13._Zkratky.pdf (323,0 kB)
530_14._Usneseni_RMC_ze_dne_10._6._2024.pdf (106,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 532, Výzva k odstranění vozidla značky Mercedes, RZ: 6T07168, odstaveného v ul. Pospíchalova UMCP14/24/37451/OHS/TZ 532/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa služeb MP hl.m. Prahy, Odbor odtahů a dohledů
Kundratka 19, 180 00 Praha 8
12.07.2024 13.09.2024 532_Vyzva_k_odstraneni_vozidla_znacky_Mercedes_z_pozemni_komunikace_odstaveneho_v_ul._Pospichalova_1093-5_Praha_14_.pdf (240,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 533, Výzva k odstranění vozidla značky Mercedes, RZ: 2BD8827, odstaveného v ul. Na obrátce 636/4 UMCP14/24/37464/OHS/TZ 533/2024 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Správa služeb MP hl.m. Prahy, Odbor odtahů a dohledů
Kundratka 19, 180 00 Praha 8
12.07.2024 13.09.2024 533_Vyzva_k_odstraneni_vozidla_znacky_Mercedes_RZ_2BD8827_z_pozemni_komunikace_odstaveneho_v_ul._Na_obratce_636-4_Praha_14.pdf (241,0 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 106  Další Poslední