Úřední deska - Stav k 06.06.2020


Požadovaný dokument již není k dispozici.

 1 - 25 z 200  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 287, Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav U 1361/06 ÚP UMCP14/20/21780 287 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
05.06.2020 15.07.2020 287_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmeny_vlny_06_uprav_U_136106_Uzemniho_planu_sidelniho_utvaru_hlavniho_mesta_Prahy.pdf (1,3 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 288, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Cíglerova UMCP14/20/21849 288 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 02 Praha 9
05.06.2020 01.07.2020 288_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Ciglerova.pdf (327,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 289, Oznámení o přerušení dodávky elektřinyv ul.Pelušková č.p. 1408, 1409, 1410 UMCP14/20/21922 289 Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9, Czech Republic
Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9, Czech Republic
05.06.2020 02.07.2020 oznameni_o_presuseni_dodavky_elektriny.pdf (310,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 290, Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 124EX 8761/17 - 114 - Michalička 124 EX 8761/17 Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic
Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic
05.06.2020 06.08.2020 CUP3202-EX_876117-114_DTR20200605_7522697060396101796.pdf (239,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 285, Výběrové řízení - Referent/referentka odboru dopravy - správce komunikací UMCP14/20/21344 285 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 02 Praha 9
03.06.2020 25.06.2020 285_Vyberove_rizeni_referent-referentka_odboru_dopravy_-_spravce_komunikaci.pdf (711,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 286, Záměr na prodej pozemku parc.č. 656/4, k.ú. Hostavice UMCP14/20/21521 286 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
03.06.2020 19.06.2020 286_Zamer_na_prodej_pozemku_parc._c._656_-_4_k.u._Hostavice.pdf (282,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 284, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Nad Hutěmi UMCP14/20/21198 284 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
PREdistribuce a.s.
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
02.06.2020 26.06.2020 284_Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_ul._Nad_Hutemi.pdf (326,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 279, Návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2019 UMCP14/20/21031 279 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
01.06.2020 17.06.2020 279_Oznameni_-_Navrh_Zaverecneho_uctu_mestske_casti_Praha_14_za_rok_2019.pdf (28,0 kB)
279_Navrh_Zaverecneho_uctu_mestske_casti_Praha_14_za_rok_2019.pdf (6,9 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 280, Záměr na pronájem (pacht) části pozemků parc.č. 1695/7 v k.ú. Kyje UMCP14/20/21058 280 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
01.06.2020 17.06.2020 280_Zamer_na_pronajem_-_pacht_-_casti_pozemku_parc.c._1695_-_7_v_k.u._Kyje.pdf (286,1 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 281, Záměr na pronájem (pacht) části pozemků parc.č. 1760/1 a 2832 v k.ú. Kyje UMCP14/20/21060 281 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
01.06.2020 17.06.2020 281_Zamer_na_pronajem_-_pacht_-_casti_pozemku_parc._c._1760_-_1_a_2832_v_k.u._Kyje.pdf (304,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 282, Záměr na pronájem (pacht) části pozemků parc.č. 1760/1 a 2832 v k.ú. Kyje UMCP14/20/21061 282 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
01.06.2020 17.06.2020 282_Zamer_na_pronajem_-_pacht_-_casti_pozemku_parc.c._1760_-_1_a_2832_v_k.u._Kyje.pdf (310,8 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 283, Záměr na prodej části pozemků parc.č. 1072/56 a 1072/60 v k.ú. HLoubětín UMCP14/20/21064 283 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
01.06.2020 17.06.2020 283_Zamer_na_prodej_casti_pozemku_parc.c._1072_-_56_a_1072_-_60_v_k.u._Hloubetin.pdf (278,3 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 275, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Breitcetlova UMCP14/20/20685 275 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 02 Praha 9
29.05.2020 15.06.2020 275_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Breitcetlova.pdf (557,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 276, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Hlaďova UMCP14/20/20713 276 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 02 Praha 9
29.05.2020 15.06.2020 276_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Hladova_.pdf (581,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 277, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Dygrýnova UMCP14/20/20717 277 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
29.05.2020 15.06.2020 277_Opatreni_obecne_povahy_-_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Dygrynova.pdf (598,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 278, Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Parléřova, Praha 6 UMCP14/20/20744 278 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
29.05.2020 31.07.2020 278_Konkurzni_rizeni_na_vedouci_pracovni_misto_reditele_-_reditelky_MS_Parlerova_Praha_6.pdf (481,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 274, Výběrové řízení - Referent/ka odboru občanskosprávního - oddělení osobních dokladů UMCP14/20/20489 274 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
28.05.2020 18.06.2020 274_Vyberove_rizeni_-_Referent_-_ka_odboru_obcanskospravniho_-_oddeleni_osobnich_dokladu_ohlasovny_a_evidence_obyvatel.pdf (595,9 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 272, Záměr na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 708/2 k.ú. Hloubětín UMCP14/20/20451 272 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
27.05.2020 12.06.2020 272_Zamer_na_uzavreni_najemni_smlouvy_na_cast_pozemku_parc._c._708_-_2_k.u._Hloubetin_Podebradska_579.pdf (507,5 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru správy majetku 273, Záměr na pronájem části pozemků parc.č.1072/56 a 1072/60 v k.ú. Hloubětín UMCP14/20/20454 273 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
27.05.2020 12.06.2020 273_Zamer_na_pronajem_casti_pozemku_parc.c._1072_-_56_a_1072_-_60_v_k.u._Hloubetin_Zelenecska_355.pdf (285,4 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 271, Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - Most přes Rokytku, Praha 9 UMCP14/20/20127 271 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
UMC Praha 14
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most I
26.05.2020 11.06.2020 271_Rozhodnuti_-_zmena_stavby_pred_jejim_dokoncenim_-_Most_pres_Rokytku_Praha_9_MC_P14.pdf (1,4 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 270, Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Le Van Duong MÚO-1909/2020-Ho Město Osek, IČ:00266558
DS: gw3b3a7, Zahradní 246, 417 05 Osek
Město Osek, IČ:00266558
DS: gw3b3a7, Zahradní 246, 417 05 Osek
25.05.2020 11.06.2020 Verejna_vyhlaska-prevzeti_pisemnosti.pdf (464,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 269, 6. rozpočtové opatření MČ Praha 14 na rok 2020 UMCP14/20/19842 269 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
22.05.2020 03.07.2021 269_6._rozpoctove_opatreni_MC_Praha_14_na_rok_2020.pdf (2,9 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 267, Oznámení o přerušení dodávky el.energie Hůrská II.etapa UMCP14/20/19537 267 Pronto Elektro Praha s.r.o.
spelda.jakub@prontoele.cz
Pronto Elektro Praha s.r.o.
spelda.jakub@prontoele.cz
20.05.2020 17.06.2020 oznameni_o_odstavce_el._energie_I.pdf (65,4 kB)
oznameni_o_odstavce_el._energie_II.pdf (67,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 268, Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Sluníčko, Újezd UMCP14/20/19633 268 Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
20.05.2020 20.06.2020 268_Vyhlaseni_konkursniho_rizeni_na_obsazeni_vedouciho_pracovniho_mista_reditele-reditelky_MS_Slunicko_Polesna_1690_Ujezd_nad_Lesy.pdf (631,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 264, Oznámení o přerušení dodávky el.energie v ul. Hůrská, Vajgarská, Hejtmanská UMCP14/20/19100 264 Pronto Elektro Praha s.r.o.
spelda.jakub@prontoele.cz
Pronto Elektro Praha s.r.o.
spelda.jakub@prontoele.cz
18.05.2020 06.06.2020 oznameni_o_odstavce_el._energie_I.pdf (67,1 kB)
oznameni_o_odstavce_el._energie_II.pdf (65,6 kB)
oznameni_o_odstavce_el._energie_III.pdf (66,0 kB)
oznameni_o_odstavce_el._energie_IV.pdf (61,7 kB)
oznameni_o_odstavce_el._energie_V.pdf (65,6 kB)
oznameni_o_odstavce_el._energie_VI.pdf (67,1 kB)
 1 - 25 z 200