Úřední deska - Stav k 17.01.2021


Požadovaný dokument již není k dispozici.

 1 - 25 z 151  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 27, Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 UMCP14/21/01834 27 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
17.01.2021 24.02.2021 27_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_celomestsky_vyznamne_zmeny_Z_2600_-_00.pdf (1,5 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 19, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí úseku interního auditu UMCP14/21/01426 19 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
13.01.2021 16.02.2021 19_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_obsazeni_pracovniho_mista_-_vedouci_useku_interniho_auditu.pdf (676,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 20, Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 UMCP14/21/01498 20 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6
13.01.2021 13.02.2021 20_Konkurzni_rizeni_na_vedouci_pracovni_misto_reditele_-_reditelky_ZS_a_MS_Praha_6_Bila_1.pdf (473,9 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 21, Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 067 EX 235182/09-118 - Robert Wintr 067 EX 235182/09 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
13.01.2021 17.02.2021 CUP1524-EX_23518209-118_DTR20210112_5389222755455183083.pdf (88,8 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Dražební vyhlášky 22, Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 137EX 12626/19-72 - Nataliia Ledova 137EX 12626/19-72 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
13.01.2021 24.02.2021 191262672.pdf (181,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 24, Rozhodnutí o umístění stavby - zahrádkářská chata v osadě Třešňovka ČZS, č.o. 55 UMCP14/21/01670 24 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
13.01.2021 29.01.2021 24_Rozhodnuti_o_umisteni_stavby_-zahradkarska_chata_v_zahradkarske_osade_Tresnovka_CZS_c.o.55_zahr._dil_c._18_pri_Kbelske_ulici.pdf (1,3 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 25, Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy pro bytový dům Rochovská 759 - 763 UMCP14/21/01674 25 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
13.01.2021 29.01.2021 25_Oznameni_o_zahajeni_stavebniho_rizeni_-_stavebni_upravy_za_ucelem_zmeny_zdroje_tepla_pro_bytovy_dum_Rochovska_759_-_763_Praha_9_-_Hloubetin.pdf (2,5 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru dopravy 26, Usnesení k ohledání vozidla - Renault Laguna - modrá UMCP14/21/01722 26 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
13.01.2021 01.02.2021 26_Usneseni_k_ohledani_vozidla_-_Renault_Laguna_-_modra.pdf (458,0 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 4, Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP MHMP 1919936/2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
12.01.2021 18.02.2021 vlna_10_KORONA_vyhlaska_VP_bez_SEA.pdf (372,2 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 3, Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3061/10 ÚP SÚ HMP MHMP 1923018/2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
12.01.2021 18.02.2021 Z_3061_-_vlna_10_KORONA_vyhlaska_VP_bez_SEA.pdf (370,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 4,Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP MHMP 1907883/2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
12.01.2021 18.02.2021 verejna_vyhlaska.pdf (212,6 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 6, Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP MHMP 1899943/2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
12.01.2021 18.02.2021 verejna_vyhlaska_-_opakovane_verejne_projednani_zmen_vlny_19.pdf (215,5 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 7,Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP MHMP 1958749/2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
12.01.2021 18.02.2021 VP_vyhlaska_vlna_11.pdf (290,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 15, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru investičního UMCP14/21/01063 15 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
11.01.2021 04.02.2021 15_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_Referent-referentka_odboru_investicniho_.pdf (622,6 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 16, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odd. místních daní a poplatků UMCP14/21/01067 16 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
11.01.2021 02.02.2021 16_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_referent-referentka_oddeleni_mistnich_dani_a_poplatku_odboru_rizeni_ekonomiky_a_skolstvi.pdf (653,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 17, Veřejná vyhláška, oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 ÚP SÚ HMP UMCP14/21/01162 17 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
11.01.2021 16.03.2021 17_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_spolecnem_jednani_navrhy_zmen_vlny_08_U_1365_a_U_1367_UP_SU_HMP_.pdf (1,4 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Ostatní oznámení došlá na ÚMČ 18, Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 MHMP 15367/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
11.01.2021 08.02.2021 Informace_pro_poplatniky.pdf (119,2 kB)
kontakty.pdf (207,0 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 11, Oznámení zahájení společného řízení - zahrádkářská chata, Bažantnice II., zahr. díl č. 44 UMCP14/21/00910 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
08.01.2021 25.01.2021 11_Oznameni_zahajeni_spolecneho_rizeni_-_zahradkarska_chata_Bazantnice_II._zahr._dil_c._44.pdf (703,7 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 12, Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 UMCP14/21/00961 12 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha, Czech Republic
08.01.2021 28.01.2021 12_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_vlny_24_Uzemniho_planu_sidelniho_utvaru_hl.m._Prahy.pdf (1,6 MB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení Magistrátu hlavního města Prahy 13, Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 UMCP14/21/00965 13 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP odbor územního plánu, IČ:00064581
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha, Czech Republic
08.01.2021 19.02.2021 13_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmeny_Z_3431_-_00_Uzemniho_planu_sidelniho_utvaru_hl.m._Prahy.pdf (1,4 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 14, Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021 UMCP14/21/00967 14 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
08.01.2021 05.01.2022 14_Rozpoctove_provizorium_financniho_hospodareni_MC_Praha_14_na_rok_2021_-_oznameni.pdf (146,4 kB)
14_Pravidla_pro_hospodareni_v_obdobi_rozpoctoveho_provizoria_MC_Praha_14_na_rok_2021.pdf (709,3 kB)
14_Rozpoctove_provizorium_MC_Praha_14_na_rok_2021_.pdf (1,1 MB)
14_Usneseni_ZMC_ze_dne_15._12._2020.pdf (192,7 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení stavebního úřadu 10, Oznámení zahájení společného řízení - zahrádkářská chata, Bažantnice II., zahr. díl č. 27 UMCP14/21/00867 10 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
07.01.2021 25.01.2021 10_Oznameni_zahajeni_spolecneho_rizeni_-_zahradkarska_chata_Bazantnice_II..pdf (685,3 kB)
Oznámení došlá na ÚMČ Oznámení PRE o dodávkách elektrické energie 8, Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Hostavická, Šestajovická, k. ú. Hloubětín UMCP14/21/00464 08 JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
06.01.2021 28.01.2021 Hostavicka_44.pdf (116,2 kB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství 9, 24.rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 UMCP14/21/00679 09 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312
Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
06.01.2021 07.07.2021 9_24._rozpoctove_opatreni_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2020.pdf (5,9 MB)
Oznámení vzniklá na ÚMČ Volná místa 2, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka oddělení rozpočtu OŘEŠ UMCP14/21/00427 02 Urad mestske casti Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 119 8 Praha 9
05.01.2021 28.01.2021 2_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_referent-ka_oddeleni_rozpoctu_odboru_rizeni_ekonomiky_a_skolstvi.pdf (694,1 kB)
 1 - 25 z 151