Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Oznámení došlá na ÚMČ
Kategorie Ostatní oznámení došlá na ÚMČ
Název 420, Oznámení o výběrovém řízení s akcí - pozemková parcela parc. č. 73/2 v k. ú. ČM
Značka UZSVM/A/36088/2020-HMSO
Původce Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111 DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Adresát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111 DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

Zkracene_oznameni.docx (20,8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 25.09.2020
Má být vyvěšeno do 27.10.2020
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 25.09.2020 00:00
Do