Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Oznámení vzniklá na ÚMČ
Kategorie Oznámení odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Název 21, Vyhlášení dotačního programu - Příspěvek lidem se zdravotním postižením na osobní asistenci
Číslo jednací UMCP14/22/02056/OHS/TZ 21
Původce Urad mestske casti Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Adresát Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

21b_Pravidla_jednolete_dotace_fyzicke_osoby_2022.pdf (455,6 kB)
21c_VS_o_poskytnuti_dotace_jednoleta_2022_FO_.pdf (164,1 kB)
21d_Zadost_pro_fyzicke_osoby.pdf (1,2 MB)
21._Vyhlaseni_dotacniho_programu_mestske_casti_Praha_14_na_rok_2022_v_oblasti_-_Prispevek_lidem_se_zdravotnim_postizenim_z_MC_Praha_14_na_osobni_asistenci_a_pecovatelskou_sluzbu.pdf (350,1 kB)
21a_Zverejneni_vyhlaseni_-jednoleta_dotace_-_2022.pdf (452,3 kB)
21e_Formular_financniho_vyporadani_dotace.pdf (348,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 14.01.2022
Má být vyvěšeno do 01.06.2022
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.01.2022 00:00
Do