Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Oznámení vzniklá na ÚMČ
Kategorie Oznámení odboru řízení ekonomiky a školství
Název 180, 3. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria fin. hosp. MČ Praha 14 na rok 2023
Číslo jednací UMCP14/23/16127/OHS/TZ 180/2023
Původce Urad mestske casti Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Adresát Úřad městské části Praha 14, IČ:00231312 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

180_3._rozpoctove_opatreni_v_obdobi_rozpoctoveho_provizoria_financniho_hospodareni_MC_Praha_14_na_rok_2023.pdf (502,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 20.03.2023
Má být vyvěšeno do 01.08.2024
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 20.03.2023 09:39
Do