Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Oznámení vzniklá na ÚMČ
Kategorie Oznámení odboru správy majetku
Název 337, Záměr na pronájem prodejny občerstvení v informačním centu Kyje, parc.č. v2642 /15, k.ú. Kyje
Číslo jednací UMCP14/23/26418/OHS/TZ 337/2023
Původce Urad mestske casti Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Adresát Městská část Praha 14, IČ:00231312 Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9, Czech Republic
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

337_Zamer_na_pronajem_prodejny_obcerstveni_v_informacnim_centu_Kyje_parc.c._v2642_-_15_k.u._Kyje.pdf (568,5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 25.05.2023
Má být vyvěšeno do 10.06.2023
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 25.05.2023 11:28
Do