Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Oznámení došlá na ÚMČ
Kategorie Ostatní oznámení došlá na ÚMČ
Název 424, Usnesení - dražební vyhláška č.j. 206 EX 2965/22 - 58 - R. Yang
Číslo jednací 206EX 2965/22-58
Původce Škarpa Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:05333661,Jan Škarpa DS: m3s2fc2, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4 - Libuš
Adresát Škarpa Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:05333661,Jan Škarpa DS: m3s2fc2, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4 - Libuš
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

220296558.pdf (474,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 05.06.2024
Má být vyvěšeno do 19.07.2024
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 05.06.2024 08:34
Do