Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Oznámení vzniklá na ÚMČ
Kategorie Oznámení odboru výstavby
Název 517,Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: PRJAH2 FTTH Praha 14 Jahodnice-západ FIS - 11010_110670
Číslo jednací UMCP14/24/35987/OV/SIKM
Původce Uřad městské části Praha 14, Oddělení územ.rozhodování a povol.staveb Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Adresát Uřad městské části Praha 14, Oddělení územ.rozhodování a povol.staveb Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

24-32849.pdf (253,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 09.07.2024
Má být vyvěšeno do 25.07.2024
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.07.2024 13:20
Do