Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Oznámení došlá na ÚMČ
Kategorie Dražební vyhlášky
Název 519, Dražební vyhláška 204 EX 23784/23-260 - RADECHOVSKÝ KAREL
Číslo jednací 204 EX 23784/23-260
Původce Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216,Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Adresát Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216,Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

2378423_dražební_vyhláška_LV 2666_signed.pdf (305,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 09.07.2024
Má být vyvěšeno do 20.08.2024
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.07.2024 14:24
Do