Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Oznámení vzniklá na ÚMČ
Kategorie Oznámení odboru dopravy
Název 520, Opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu v ul. Poděbradská
Číslo jednací UMCP14/24/36880/OHS/TZ 520/2024
Původce Urad mestske casti Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Adresát Městská část Praha 14, IČ:00231312 Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

520_Opatreni_obecne_povahy_-_prechodne_upravy_provozu_v_ul._Podebradska.pdf (453,4 kB)
520._D.3.Koordinacni_situace.pdf (77,3 kB)
520.._D.4._Situace_-Rozhledove_pomery.pdf (67,8 kB)
520..._D.5.a_Situace-_vlecne_krivky.pdf (331,8 kB)
520...._DIO_Podebradska_Mochovska.pdf (22,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 10.07.2024
Má být vyvěšeno do 26.07.2024
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.07.2024 13:09
Do